The Goodfather®-hanke

The Goodfather® on Sepänhaan Rotaryklubi ry:n keväällä 2015 käynnistämä hanke nuorisotyöttömyyden alentamiseksi Forssan seudulla. Rotaryt edustavat toimintaperiaatteensa mukaisesti lavealti eri ammattialoja ja käyttävät hankkeessa tätä suhdeverkkoa hyväksi tarkoituksena löytää potentiaalisia työkokeilupaikkoja ja työmahdollisuuksia nuorille. He ovat valmiita aukomaan ovia yrityksiin ja yhteisöihin, pitämään yhteyttä yrittäjiin sekä panostamaan nuoren työllistymispyrkimysten aktivoimiseen. He myös toimivat tukihenkilöinä – ”kummeina” – työkokeiluun menevälle tai työllistyvälle nuorelle tämän ja työpaikan johdon välillä tukien näin työssä menestymistä.

The Goodfather® -hanke on ollut menestyksekäs. Vuoden 2019 loppuun mennessä ovia oli avattu 83 yritykseen, niistä 61 oli lähtenyt mukaan hankkeeseen, yrityksiin oli haastateltu, valmennettu ja ohjattu yli 130 nuorta ja heistä ainakin 103 oli työllistynyt tai ollut työkokeilussa. Ajanjaksolla 1.5.2015 – 31.12.2019 Forssan seudun nuorten työttömyys laski lähes kymmenen prosenttiyksikköä, tässä kehityksessä TGf-hankkeella on ollut merkittävä rooli.

Translate »