Ni är välkomna till att träffa RIP Shekhar och Rashi på poliogalan, som ordnas tisdagen, den 22.3.2022 kl. 18.30-23.00 i hotell Radisson Blus restaurang Toivo i Uleåborg.
Buffetmiddagen kostar 70 €, varav en del går till End Polio Now.

Anmäl dig så snabbt som möjligt, dock senast 10.3. till esa.pyyny@gmail.com. Ge ditt namn, klubb, namnen på din avec och vänner, om de kommer med. Ev. matallergier ber vi dig anmäla direkt till restaurangen.

Inbjudan_till_poliogalan

 

Share This