Rotaryklubben i Lieto Vanhalinna lämnar i april in en ansökan om distriktsbidrag för att ordna ett fortbildningsseminarium för vårdare för förtidigt födda barn i Baltiska länder. Datumet för seminariet är våren 2025, platsen är Kaunas.

 Stöd behövs! Häng med oss ​​i ett fantastiskt projekt, varje hundring för oss närmare målet. Deltagandet bidrar till att skapa rotaryförbindelser runt Östersjöregionen.

Professor Liisa Lehtonen och docent Sari Ahlqvist-Björkroth från TYKS ”Föräldrar stark med” – skolningsteamet (VVM) planerar tillsammans med Kaunas professor för förtidigt födda barn Rasa Tameliene ett fortbildningsseminarium. Samarbetspartner inom Rotary är Lieto Vanhalinna Rotaryklubb. Utbildningen hålls i Kaunas i Litauen under våren 2025. Seminariet riktar sig särskilt till vårdare som har utbildats inom VVM i Baltikum och som jobbar på intensivvårdsavdelningar för förtidigt födda barn. Seminariet har tre huvudmål; förbättra arbetsförhållanden och färdigheter, dela kunskap baserad på erfarenheter och nätverkande mellan de som arbetar med förtidigt födda barn.

Behovet för ett dylikt seminarium är stort eftersom de baltiska länderna inte har resurser att med offentliga medel anordna dylik kompletterande utbildning för vårdare. Det är inte heller möjligt för vårdare att delta i vidareutbildningar utomlands på grund av den låga lönenivån i landet.

Efter utbildningen fortsätter enheterna att utveckla vårdfrämjande praxis som också skulle vara nyttigt att uppmärksammas på andra enheter. Det behövs också ett fungerande nätverk för att utbyta information och erfarenheter och för att stödja vårdarbetet. För att ytterligare kunna vidareutveckla VVM-utbildningsprogrammet är det viktigt att få in information av de utbildade enheternas erfarenheter och status.

Seminariets budget är 10 000 euro,  varav klubbarnas andel skulle vara hälften. Vi hoppas att få ihop summan. Rotaryklubben i Kaunas Kauno Sumus och rotaryklubben i Riga har redan beslutat att ekonomiskt stödja vårt projekt. Ett fåtal klubbar i vårt distrikt, förutom Lieto Vanhalinna-klubben som ansvarar för projektet, har också budgeterat för projektet. Ändå behövs mer!

Här är ett givande projekt för din klubb. Blev du intresserad?

Ta kontakt!

Sakari Alaranta
DGN 2026-2027
RC Lieto Vanhalinna

040-5514251
sakari.alaranta@elisanet.fi

Translate »