Distriktens gemensamma RotaKids-arbetsgrupp har utformat en modell för utomhusträningsevenemang som passar varje klubb och är gratis för barnfamiljer. Detta går under namnet Patikkapolku. 

Målet med evenemanget är att sprida kunskap om Rotary och öka samarbetet mellan klubbarna. Samtidigt uppmuntras familjer att flytta tillsammans och miljöutbildning genomförs. En gångstig passar bäst för en naturstig, men idén kan lätt appliceras på andra miljöer.

Syftet skulle vara att varje klubb placerar evenemanget den 23 september 2023  eller alternativt en dag mellan den 23 och 30 september. när Be Active – European Sports Week firas varje år .  

Mer information från RotaKids webbplats https://sites.google.com/rotaryfinland.org/rotakids/patikkapolku?authuser=0

Om du är intresserad och vill ha mer information eller arrangerar din egen klubbs Patikkapolku-event, kontakta Tiina Malkamo från RotaKids arbetsgrupp, e-post tiina.malkamo.rotary@gmail.com , telefon 044 290 0329.

Translate »