Presidentutbildningen 2022 består av två online evenemang och ett seminarium:

  • Onlineutbildning, onsdagen den 2 mars 2022 kl. 18.30 med focus på presidentens uppgifter.
  • Onlineutbildning, torsdagen den 3 mars 2022 kl. 18.30 fokuserar på sekreterarens och skattmästarens uppgifter.
  • Lördagen den 5 mars 2022 arrangeras ett heldagsseminarium i Laitila stadshus.

Distriktet förutsätter att presidenter deltar i alla tre evenemang. Deltagaravgiften förpresidenten ingår automatiskt i klubbfakturan. Utbildningstillfällena är nyttiga för alla klubbens blivande funktionärer. Naturligtvis hälsar jag också alla andra som är intresserade av att utveckla klubbens aktiviteter varmt välkomna till Pets oh särskilt till seminariet den 5. mars.

Du behöver inte registrera dig för online evenemang. Registrering till seminariet öppnas i januari.

Välkommen att lära, bygga nätverk, bli inspirerad och ha kul!

Ytterligare frågor riktas till DGE Martti Sjölund tel. 044 0854 617

Share This