Distriktets rotaryklubbar kan nominera sina klubbmedlemmar till den framtida funktionen som distriktsguvernör. Kandidaten måste ha varit klubbpresident i ett helt år vid tidpunkten för valet. Kandidaten måste ha varit medlem i Rotary i minst sju år när hen tillträder som guvernör.

Klubbarnas skriftliga förslag till den framtida distriktsguvernören måste lämnas in senast den 30 november 2022 kl. 24.00 till ordföranden för guvernörens nomineringskommitté, dvs. den sittande distriktsguvernören, Vänligen använd denna blankett.

Blanketten kan skickas via e-post till: martti@pulmaton.fi eller per post till: Martti Sjölund, Padontie 150, 23800 Laitila.

Guvernörens nomineringskommitté kommer i december 2022 välja ut en guvernörskandidat för rotaryåret 2025 – 2026. Valet bekräftas den 4 mars 2023 på det distriktssamråd som anordnas i samband med PETS.

Translate »