Piirkonnad 2021-2022

Soomes on viis Rotary piirkonda. Iga piirkonna eesotsas on kuberner, talle on toeks piirkonna nõukogu, komiteed ja erinevad abikubernerid. Klubid esitavad kuberneri kandidatuuri ning piirkondade nomineerimiskomitee valib kandidaatidest sobivaima. Tulevane kuberner kinnitatakse Rotary Internationali maailmakonverentsil.

Piirkond korraldab klubidele aasta jooksul erinevaid üritusi, millest tava-rotariaani seisukohast on olulisim tulevaste klubipresidentide ja -ametnike koolitusseminar (PETS). Piirkondlik koosolek toimub tavaliselt sügiseti ja piirkondlik pidulik konverents kevadeti.

Piirkonna kuberner külastab oma tegevusaasta jooksul kõiki oma piirkonna klubisid.

Siit leiad tee piirkondade praegustele või arhiveeritud veebilehtedele:

Piiri 1385 (Pohjanmaa ja Põhja-Soome)
https://rotary.fi/d1385/

Piiri 1390 (Sise-Soome)
https://piiri1390.rotary.fi

Piiri 1410 (Lääne-Soome)
https://rotary.fi/d1410/

Piiri 1420 (Lõuna-Soome ja Eesti)
https://rotary.fi/d1420/

Piiri 1430 (Ida-Soome)
https://rotary.fi/d1430/