Organisaatsioonist

Organisaatsioonist

Kogu Rotary tegevuse tuumaks on erinevad Rotary klubid. Rotary klubi eesotsas on president, kes vahetub igal aastal. Klubid on jaotatud Rotary Internationali alla kuuluvatesse Rotary piirkondadesse, Soomes on neid piirkondi kuus. Rotary Internationali juhivad president ja juhtkond, valitsus (Board). Piirkondade eesotsas on kubernerid.

Soomes ja Eestis on kokku 300 Rotary klubi, liikmeteks ligikaudu 10 000 rotariaani.

Share This