Organisaatsioonist

Organisaatsioonist

Kogu Rotary tegevuse tuumaks on erinevad Rotary klubid. Rotary klubi eesotsas on president, kes vahetub igal aastal. Klubid on jaotatud Rotary Internationali alla kuuluvatesse Rotary piirkondadesse, Soomes on neid piirkondi viis. Rotary Internationali juhivad president ja juhtkond, valitsus (Board). Piirkondade eesotsas on kubernerid.

Soomes ja Eestis on ligi 270 Rotary klubi, liikmeteks ligikaudu 8 900 rotariaani.