Mida Rotary mulle annab?

Mida Rotary mulle annab?

Rotary klubi liikmeks võib saada mitmel erineval põhjusel. Kaks peamist on siiski oma kogukonna aitamine ja oma mõttekaaslastega koos tegutsemine. Rotary pakub sulle võimalust aidata kaasa oma kogukonna arengule ja muuta maailma.

Kümme head põhjust, miks olla rotariaan:

1. Võimalus teenida oma kogukonda
2. Ametialase võrgustiku loomine
3. Personaalne kasvamine ja areng
4. Sõprus
5. Kultuuride mitmetahulisus
6. Hea ühiskonnaliige
7. Ülemaailmne konsensus
8. Rahulolu
9. Noorsoo- ja sõprusvahetus
10. Eetiline keskkond