Toetame haridust

Toetame haridust

Maailmas on üle 775 miljoni üle 15 aastast kirjaoskamatut inimest. Meie eesmärk on aidata kogukondadel pakkuda lastele põhiharidust, vähendada soolist ebavõrdsust hariduses ja parandada täiskasvanute kirjaoskust.

Aitame inimesi aitama iseennast

Meie maakera täiskasvanutest 800 miljonit ei oska lugeda ega kirjutada. Kirjaoskamatutena jäävad nad kergesti välja haridus- ja tööelust. Nad ei oska lugeda ei kooliõpikuid, toodete etikette ega ka ravimite juhiseid. Täiskasvanute kirjaoskamatus mõjutab ka nende laste elu ja tulevikku.
Arvatakse, et kui madala sissetulekuga riikide emad oleksid haritud, oleks näljahädast võimalik pääsat 12 miljonit last.

Suurim takistus hariduse omandamisel on asjaolu, et koolis ei käida üldse. Aastal 2016 ei käinud koolis üle 260 miljoni lapse*. Vähearenenud riikides ja konfliktipiirkondades on lastel suur oht haridusest ilma jääda. Isegi kooliskäimine ei taga õppimist: üle 60% arengumaade algklasside lastest ei õpi koolis isegi põhioskusi. Koolide õpetajate haridustasemes on suuri erinevusi. Sahara- taguse Aafrika 14 riigis tehtud test näitas, et kuuenda klassi õpetajad saavad ise loetust aru samade tulemustega kui klassi parimad õpilased. **

Laste ja täiskasvanute abistamiseks oleme ehitanud raamatukoguga koole ja kinkinud koolitööks vajalikke vahendeid, alates koolipinkidest. India koolides puuduvad korralikud tualettruumid tüdrukutele ja poistele, mille tagajärjel jätab suur osa üle 12-aastaseid tüdrukuid kooli pooleli.
Hoolitseme selle eest, et koolide juurde ehitatakse korralikud tualettruumid tüdrukutele ja poistele.

Aitame koolitada õpetajaid ja pakkuda õppematerjalide hulgas ka kaasaegseid, spetsiaalseid mobiilseid platvorme ja mänge. Õpetame õpetajatele ja õpilastele arvuti kasutamist ning tegutseme ka juhendajatena. Kirjaoskuse pakkumisega panustame mitte ainult inimeste heaolusse, vaid ka ühiskonna rahumeelsesse arengusse. Kirjaoskajad täiskasvanud suudavad oma kogukonna ja ühiskonna arengut konstruktiivsel viisil paremini mõjutada.

* Allikas: Maailmapank **Soome kirikuabi