Mitä on Rotaryn ammattipalvelu?

Rotaryn perustavoitteisiin ja ihanteisiin kuuluu ylläpitää ja kehittää korkeita eettisiä standardeja toiminnassaan ja jokaisen rotarin osaamisen ja ammatin arvostaminen myös mahdollisuutena palvella.

Kuinka voit rotarina toteuttaa nämä ihanteet?
 • Keskustele ammatistasi klubissasi ja opi muiden jäsenten ammateista
 • Käytä taitojasi ja asiantuntemustasi yhteisön palvelemiseksi
 • Harjoita ammattiasi rehellisesti ja innosta muita siihen
 • Käyttäydy eettisesti sanoillasi ja teoillasi
 • Auta nuoria saavuttamaan uratavoitteensa sekä ohjaa ja kannusta muita heidän ammatillisessa kehittymisessään

Harjoittamalla näitä toimintoja herätät ammatillisen palvelun henkiin. Ammatillinen palvelu on Rotaryn ydin ja se toimii perustana, jolla palvelemme yhteisöjämme ympäri maailmaa.

Monipuoliset osaamisalueet ja ammatit

Ottamalla mukaan miehiä ja naisia erilaisista ammateista ja taustoista, Rotary tunnustaa kaikkien taitojen tärkeyden ja ammatit. Elinvoimainen rotaryklubi heijastelee yhteisönsä yrityksiä, organisaatioita ja ammatteja ja se omaksuu monimuotoisuuden näkökulmissaan. Työelämäsi, harrastuksesi ja ammatillinen palvelusi sopivat yhteen. Rotarilla on kaksinkertainen vastuu: edustaa osaamistaan ja ammattiaan klubissaan ja olla esimerkkinä Rotaryn ihanteista omissa toiminnoissaan.

Toimi – Take Action

 Liity Rotarian Action Groupiin ja tue palveluprojekteja ympäri maailmaa: https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/rotary-action-groups

 • Liity tai perusta Rotary Fellowship, joka liittyy osaamiseesi tai harrastukseesi: https://www.rotary.org/en/our-programs/more-fellowships
 • Tule vapaaehtoiseksi palveluprojektiin ja käytä ammatillisia taitojasi muiden palvelemiseen
 • Jaa asiantuntemuksesi piirisi resurssiverkoston kautta
 • Osallistu ammattiin liittyvään Rotary-ystävyysvaihtoon
 • Kouluta klubin nykyisiä ja uusia jäseniä
 • Keskustele eettisistä pulmista
 • Anna tunnustusta niille, jotka tekevät hyvää
 • Ota nuoria mukaan ja järjestä työpajoja tai ammatillisen kehityksen seminaareja
AMMATILLISET KOULUTUSTIIMIT (Vocational Training Teams = VTT. Aiemmin GSE eli Group Study Exchange teams)

Ammatillinen koulutustiimi (VTT) tarjoaa käytännönläheistä lähestymistapaa ammatilliseen palveluun. VTT-ammattilaisryhmä matkustaa joko oppimaan lisää ammattistaan ​​tai opettamaan paikallisia ammattilaisia ​​jostain tietystä osaamis- tai ammattialasta. VTT auttaa luomaan kestävää muutosta vahvistamalla yksilöiden ja yhteisöjen tietoja ja taitoja ja siten parantamalla heidän palvelemiskykyään. Uuden kulttuurin kokemisen ja globaalien yhteyksien vaalimisen lisäksi ammatilliseen koulutustiimiin osallistuvilla rotareilla on mahdollisuus vaikuttaa vielä pitkään matkansa päätyttyä.

Tiimit voivat saada Rotarysäätiön kautta maailmanlaajuista apurahaa, mikäli ne keskittyvät johonkin Rotaryn kuudesta painopistealueesta ja noudattavat tiettyjä laajuutta, kestävyyttä ja mitattavuutta koskevia erityisohjeita. Rahoitettujen ryhmien tulee koostua vähintään yhdestä rotariryhmän johtajasta, jolla on yleistä rotary-tietoa, johtamistaitoja, kansainvälistä kokemusta ja asiantuntemusta kohdealueelta; ja vähintään kaksi muuta osallistujaa (rotaria tai ei-rotaria), joilla on kahden vuoden työkokemus painopistealueelta. Lue lisää ja katso täydelliset ohjeet maailmanlaajuisista apurahoista rahoitettaville VTT:ille osoitteessa https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants