Kansainväliset hankkeet

Global Grants
– mittavaa tukea maailmanlaajuisesti

Rotary on merkityksellisempi kuin koskaan ennen, ja sen mahdollisuudet tehdä hyvää ovat mittavat. Rotarysäätiö tukee kansainvälisiä hankkeita mm. Global Grant -apurahoin, joilla rahoitetaan suuria humanitaarisia projekteja, ammattikoulutustiimejä ja opiskelustipendejä. Niillä kaikilla on oltava kestäviä ja mitattavissa olevia vaikutuksia yhdellä tai useammalla Rotarysäätiön painopistealueella. Näitä klubien apurahoja tuetaan rotarysäätiön ja piirien DDF-varoista.

Rotaryn painopistealueet ovat:

  1. Rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu
  2. Sairauksien ehkäisy ja hoito
  3. Vesi ja sanitaatio
  4. Äidin ja lapsen terveys
  5. Peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito
  6. Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen
  7. Ympäristö

Global Grant -apurahahankkeen budjetin tulee olla vähintään 30 000 USD. Jokaisen Global Grant -apurahan sponsorina tulee olla kaksi klubia tai piiriä: isäntäpartneri siitä maasta, jossa aktiviteetti tapahtuu, ja kansainvälinen partneri tämän maan ulkopuolelta. Global Grant -apurahoilla Rotary tavoittelee aikaisempaa suurempia hankkeita, joilla on kestäviä vaikutuksia ja pysyviä muutoksia. Myös työ polion poistamiseksi maailmasta on osa Rotaryn kansainvälistä toimintaa.

Global Grant -apurahat ovat ainutlaatuisia maailmassa, sillä tuskin mikään muu organisaatio kuin Rotarysäätiö pystyy samanlaisella tarkkuudella ohjaamaan apua hädässä oleville ihmisille. Rotaryklubin jäsenet missä tahansa maassa maailmassa paikantavat avuntarpeessa olevan yhteisön, hakevat Rotarysäätiöltä apurahaa ja käynnistävät hankkeen. Rotaryklubit ja -piirit kaikkialla maailmassa voivat kohdentaa siihen varoja. Global Grant -apurahan käyttöä valvoo koko hankkeen ajan Rotarysäätiö. Hankkeen edetessä suunnitelmien mukaisesti kerätyt varat ohjataan paikallisen rotarypiirin kautta kohteeseen.

Tutustu Pasilan rotaryklubin tekemään Global Grant -hankkeeseen Martti Ahtisaari -koulussa Namibiassa täältä.

Ota yhteyttä:

Piirin 1420 Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja
Irmeli Viherluoto-Lindström, Munkkiniemi-Munksnäs
Mobile +358-500467249
E-mail: irmelivlindstrom(at)icloud.com