Luoteis-Helsingin Rotaryklubi järjesti Nuoren mielen ensiapukurssin -informaatiotilaisuuden vanhemmille 4.4.2024 yhdessä Mieli ry:n, Haagan seurakunnan, Haagalaisen Tuki-Stöd ry:n ja Pohjois-Haagan yhteiskoulun (PHYK) kanssa. Tilaisuudessa kerrottiin, kuinka nuoret tänään voivat ja kuinka nuoria voidaan auttaa, sekä esiteltiin Rotarypiirin 1420 ja Mieli ry:n organisoimaa Nuori Mieli-koulutuskokonaisuutta. Hankkeessa koulutetaan vanhempia lasten ja nuorten arvostavaan kohtaamiseen ja havaitun huolen puheeksi ottamiseen.

 

Tilaisuuteen osallistui noin 80 alueen vanhempaa joko etänä tai paikalla Pohjois-Haagan Yhteiskoulun juhlasalissa. Tilaisuuden avasi PHYK:n rehtori Tuomas Raja, joka korosti tilaisuuden tärkeyttä. Rehtorin jälkeen Olavi Lohikoski Luoteis-Helsingin Rotaryklubista kertoi, miksi hänen klubinsa on yhdessä Mieli ry:n kanssa toteuttamassa tätä hanketta. Samalla hän kertoi rotarytoiminnasta ja siitä miten rotarit ovat kautta historia olleet tekemässä hyvää sekä kotimaassa että maailmalla mainiten esimerkkinä poliokampanjan.

 

Tervehdysten jälkeen koulupsykologi Salli Tuominen sekä PHYK:n lukiolaiset Eevi Hirsi ja Erica Saneri kävivät yhdessä läpi kouluterveyskyselyn, josta selvisi kuulijoille nuorten tunnetilat, ahdistusta aiheuttavat tekijät ja muut haasteet.

 

 

 

 

Tämän jälkeen olikin Mieli ry:n asiantuntijan Outi Mäkisen hyvä jatkaa Nuoren Mielen -koulutuksesta. Molemmat esitykset johtivat vilkkaaseen keskusteluun myös kahvittelun aikana.

Lopuksi Olavi Lohikoski esitteli Luoteis-Helsingin Rotaryklubia. Hän kehotti ottamaan esitteitä ja rohkeasti yhteyttä klubin edustajiin toivottaen kiinnostuneita tulemaan mukaan klubin toimintaan.

 

Välittömästi tilaisuuden jälkeen Nuori Mieli-koulutuksesta kiinnostuneilla oli mahdollisuus ilmoittautua suoraan Outi Mäkiselle.  Ensimmäiselle kurssille ilmoittautuikin tarvittavat 20 henkilöä. Lauantaina 20.4. ryhmä kokoontui ensimmäiseen koulutuspäivään PHYK:lla. Seuraava koulutusjakso on la 27.4., jolloin osallistujat saavat todistuksen ja aihetta käsittelevän kirjan muistoksi osallistumisesta kurssille.

Luoteis-Helsingin Rotaryklubin presidentti Lasse Molin käynnisti hankkeen ottamalla yhteyttä aikaisemmin keväällä Haagan seurakuntaan, alueen koulukuraatoriin ja Haagalaisen Tuki-Stöd ry:n edustajiin. Tikkurilan Rotaryklubin edustajan Ritva Ohmeroluoman tullessa esittelemään hanketta klubikokoukseen olivat paikalla edustajat edellä mainituista organisaatioista.

Hanke-esittelyn jälkeen kaikki totesivat, että tämä on tärkeä hanke toteutettavaksi. Kirkkoherra Mari Mattsson ilmoitti välittömästi, että seurakunta on mukana hankkeessa ja on valmis kustantamaan yhden kurssin (1 500 €). Tuen puheenjohtaja Tuula Salo kertoi kannattavansa hanketta ja heiltäkin löytyy taloudellista apua esim. toisen kurssin kustannuksiin. Koulukuraattori Anne Katas totesi, että alueen koulut ovat varmasti kiinnostuneita hankkeista ja heidän kauttaan löytyvät tilat kokoontumiselle. Hankkeen koordinoinnista jäi vastuu Luoteis-Helsingin Rotaryklubin presidentille Lasse Molinille sekä Olavi Lohikoskelle ja Pentti Flinkille.

 

 

 

 

Iltaa valmistelemassa rotarit Olavi Lohikoski ja  Pentti Flink, rehtori Tuomas Raja,  yhteisökuraattori  Antti Ikonen ja rotari Matti Lehtonen.

 

 

Lue lisää Nuori Mieli hankkeesta:

https://rotary.fi/d1420/blog/ajankohtaiset/luomme-toivoa-maailmaan-rotarypiiri-1420-ja-mieli-ry-yhteistyossa-nuorten-mielenterveyden-hyvaksi/