Klubien vesiensuojeluhankkeita

Useat piirin klubit ovat sitoutuneet vesiensuojelutoimintaan

Klubit voivat toteuttaa kaikkea sellaista vesien- ja ympäristönsuojelutoimintaa joka sopii muillekin pienille yhdistyksille – varainhankinnasta tietoisuuden lisäämiseen, konkreettisiin hankintoihin, yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa ja talkootöihin.

Silakkasoutu

Seitsemän klubin jo vuodesta 2013 alkaen toteuttama varainhankinta- ja virkistystapahtuma Helsingin Silakkamarkkinoiden avajaispäivänä, jossa rotarit ja yhteistyökumppanit soutavat kirkkoveneillä keräten varoja johonkin vesiensuojelukohteeseen. Yhteensä jo yli 80 000 euroa on vuosien varrella kerätty vesiensuojelutyöhön. Haasta klubisi mukaan omalla veneellä!

Lue lisää: silakkasoutu.fi

Valtakunnallinen sinileväseuranta

Rotarit ovat laajasti mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa. Yksittäisten rotarien tai klubien ylläpitämiä havaintopaikkoja oli vuonna 2021 yhteensä 178, joista 129 merellä ja 49 sisävesillä. Havaintoja tekevät rotarit koulutetaan ja havaintotoiminta jatkuu edelleen.

Havainnointi aloitetaan kesäkuun alusta ja se päättyy syyskuun lopussa.

Tutustu Järvi-meriwikin leväseurantasivuihin ja
rotarien omaan leväseurantaan

Vesireppu

Alun perin Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Vesireppu on ympäristökasvatuskonsepti, jossa rotariklubit tekevät yhteistyötä koulujen kanssa hankkimalla koululaisryhmille lähivesien tutkimistarvikkeita sisältäviä reppuja ja lisätarvikkeita. Klubit voivat hakea Suomen ja Viron Rotarypalvelusta (SVRP) avustuksen reppukuluihin.

Lue lisää: vesireppu.com

Itämeri kiittää

Rotaryklubit Porvoosta, Sipoosta ja Loviisasta aktivoivat 2016-2018 lapsia ja nuoria vesiensuojelutekoihin alueillaan yhteistyössä alueen kuntien, yhdistysten ja yritysten kanssa järjestämällä n. 70 tapahtumaa. Tämä tarkoitti esimerkiksi rantojen siivoustalkoita, koulujen lisäopetuspakettia, vesihavaintoreppujen jakamista kaikille ala-asteille, lukiolaisille kustannetun Matka merelle -elokuvan ja seminaarien järjestämistä sekä lisäksi paikallisten yhdistysten tukemista avustuksilla niiden vesiensuojelutyössä.

Lue lisää: https://rotary.fi/porvoolantinen/itameri-kiittaa/

Roskaseuranta Suomenlahden Patterilahdella

Roskaantuminen on yksi maailmanlaajuisista meriympäristöä uhkaavista ongelmista. Piirin klubit Helsinki City West, Helsinki Baltic Sea ja Herttoniemi ovat syksystä 2022 alkaen mukana Suomen ympäristökeskus SYKEn ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n valtakunnallisessa seuranta- ja tutkimustyössä, jossa tutkitaan roskaantumisen määrää, roskatyyppejä ja roskaantumisen lähteitä.

Rotarit ovat sitoutuneet laskemaan ja luokittelemaan kaikki Unescon maailmanperintökohteen Suomenlinnan Susisaaren Patterilahden roskat. Klubit sitoutuvat Patterilahdella kolmen vuoden seurantaan kolmesti vuodessa, keväisin, kesäisin ja syksyisin. Tutkimusalueen kaikki 2,5 cm:n kokoiset ja sitä isommat roskat lasketaan ja luokitellaan. Mukana on noin 20 rotaria, jotka vuorottelevat.

Gumbölen kalatie

Espoon rotaryklubi oli mukana Espoon Gumbölenjoen kalaporrashankkeessa vuosina 2013-2020. Klubin yhteistyö Espoon kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa käynnistyi 2013 kalaportaan suunnittelun alkaessa. Joessa on 1700-luvulla tehty museoviraston suojelema noin neljä metriä korkea myllypato, joka estää vaelluskalojen nousun latvavesille.

Klubin edustajilla oli merkittävä rooli, koska heidän 2015 tehdystä aloitteestaan porras voitiin rakentaa satoja tuhansia euroja edullisempana ratkaisuna joen itäpuolelle. Lopullinen kustannus oli noin 250 000 euroa. Tällainen suuri rakennushanke vaatii laajaa suunnittelua ja monenlaisia viranomaislupia kuten rakennus-, toimenpide-, maisematyö-, vesirakennus- ja Museoviraston luvat, jotka saatiin vihdoin alkuvuodesta 2020 ja rakentamaan päästiin kesällä 2020.

Kalaportaan avajaiset pidettiin 21.10.2020 ja klubi sitoutui jatkamaan toimimaan jatkossa Gumbölenjoen kalaportaan kummina, eli tekemään pari kertaa vuodessa tarkastuskäyntejä kumisaappaiden, rukkasten ja jätesäkkien kanssa, joihin voitaisiin kerätä virtausta estäviä roskia sekä poistaa alueelta haitta- ja vieraskasveja.

Muut projektit

Lisäksi rotariklubit ovat olleet mukana mm. fosforiloukku-kokeilussa peltojen ravinnekuormaa vähentämässä, hankkimassa veneilijöille septitankkien eli vessavesien tyhjennyslaitteita, järjestämässä Itämeri-konsertteja ja olleet mukana Vantaanjoen latvavesien ennallistamisessa.