Piirin Itämeri-foorumi haastoi klubit vastaanottamaan ilmastohaasteen. Evääksi tarjoiltiin aimo kattaus asiaa ilmastonmuutoksesta webinaarien muodossa. Helmi- ja huhtikuussa Itämeri- ja Kansainvälisen palvelun foorumin yhdessä järjestämät webinaarit tarjosivat arvokasta tietoa ja käytännön neuvoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Niihin osallistui yhteensä lähes sata rotaria. Lisäksi n. 60 rotaria, jotka myös olivat rekisteröityneet webinaariin, mutta eivät päässeetkään osallistumaan, saavat tallenteen ja muun aineiston itselleen myöhempää tutustumista varten.

Ensimmäisen webinaarin avasi piirikuvernööri Ritva Semi, ja se keskittyi ESRAGin hallituksen jäsenen Päivi Kippo-Edlundin ja Itämeri-foorumin puheenjohajan Lotta Ruokasen luotsaamana eri sektorien ilmastovaikutuksiin ja ilmastonmuutoksen hillitsemiskeinoihin. 

Rotary Internationalin tuleva presidentti Stephanie Urchickin ja past president (2017/2018) Ian Riseleyn keskustelu toi näkökulmia ympäristötyön tärkeyteen globaalissa mittakaavassa.

Aalto-yliopiston professori Peter Lund taas avasi vihreän energiasiirtymän haasteita ja toisaalta ratkaisuja. Hän muistutti, että energiasiirtymä johtaa valtavaan yhteiskunnalliseen muutokseen, jossa on löydettävä tasapaino talouden, ympäristön ja yhteiskunnan välillä.

Baltic Sea Action Groupin Eija Hagelberg tarkasteli teemaa maan kasvukunnon ja Itämeren näkökulmasta. Ilmaston lämpeneminen lisää sateita, jotka taas huuhtovat lannoitteet huonokuntoisilta pelloilta merta rehevöittämään. Jos peltomaata viljeltäisiin uudistavan viljelyn opein, maa tuottaisi paremmin, sitoisi hiiltä ja typpeä, tukisi monimuotoisuutta ja tuottaisi varmemman ja paremman sadon. 

Syken kehittämispäällikkö ja Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan dosentti Ari Nissinen puolestaan on perehtynyt kotitalouksien kulutuksen vaikutuksiin. Ilmastonmuutoksen torjunnassa vähäpäästöisempi asuminen ja liikkuminen, kestävä syöminen ja tavaroiden käyttöiän pidentäminen veisivät kaikki kohti kestävämpää tulevaisuutta. 

Ennakkokyselyssä kysyttiin, kuinka tärkeänä klubissa pidetään ilmastoasioita. Kuvassa ensimmäisen webinaarin osallistujien vastaukset. 1= ei lainkaan tärkeää, 5= tosi tärkeää.

Kohti käytännön ilmastotekoja

Webinaarisarjan toisessa osassa siirryttiin tuttujen luotsien ohjaamina kohti käytännön ilmastotekoja. Ensimmäisen puheenvuoron otti Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Ulla Heinonen. Hän valotti vihreän kasvun mahdollisuuksia Suomelle todeten, että vihreä kasvu tarjoaa isoja mahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Teollisuuden vihreän siirtymän investointisuunnitelmia tulee Suomessa olemaan arviolta 240 mrd:n edestä vuonna 2030 ja vihreän siirtymän tuomia vientituloja  lähes 100 mrd euroa vuoteen 2035 mennessä. 

Liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisen merkitystä ilmastolle käsitteli liikenneneuvos Saara Jääskeläinen LVM:stä. Liikenne on ns. taakanjakosektorin suurin päästölahde, minkä vuoksi liikenteen ilmastopäästöjen puolittamistavoitteella on keskeinen rooli päästöjen vähentämistavoitteen toteutumisessa. 

Vinkkejä ja inspiraatiota klubien omiin ilmastotoimiin tarjoili ESRAGin Euroopan osaston puheenjohtaja Michael Koch. Hän korosti, että ilmastotekoja voi tehdä monella tasolla: henkilökohtaisessa elämässä, innostamalla muita ympärillään tai lahjoituksin ja hankkein. Innostavia esimerkkejä olivat mm. saksalaisten klubien tempaus, jossa lahjoittivat yksinhuoltajaperheille aurinkopaneeleita ja ruotsalainen hanke, jossa auringonvalon voimalla toimivia vedenpuhdistimia lahjoitetaan alueille, joissa ei ole sähköä ja puunpoltto uhkaa tuhota metsiä. Michael myös esitteli ESRAG:n Every Club Climate Friendly -kampanjassa kehitetyn Klubien ilmastolaskurin. 

Webinaarin lopuksi kerättiin vielä työryhmissä talteen erilaisia ideoita, joita rotarit voisivat lähteä toteuttamaan ja tarttumaan näin ilmastohaasteeseen. Nappaa listalta parhaat ideat käyttöön tai keksi parempia ja ota haaste vastaan. Yhdessä rotarit voivat olla merkittävä muutosvoima myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä!

Lisätietoa ja webinaarien tallenteet löytyvät pian ympäristö ja Itämeri -sivuilta Tutustu myös ESRAGin materiaaleihin!

Ideoita rotareiden/klubien ilmastoteoiksi:

Liikkuminen:

 • Suomen Rotareiden 120-v juhlaan rotaryjuna keräämään ihmisiä
 • Klubin kokouspaikan valinta siten, että pääsee julkisilla tai jalan
 • Kimppakyydit kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin
 • Kimppakävelyt kokouksiin
 • Etäkokoukset silloin tällöin / hybridikokoukset

Energia:

 • Kokouspaikan sähkö uusiutuvaksi
 • Kummituulivoimala
 • Sähköautojen latauspisteitä 

Kulutus:

 • Paidat, hatut ja muut Rotary-vaatteet kestävästi tuotettuja (reilu, luomu, kierrätettyä materiaalia)
 • Vähemmän ”krääsää”, kestäviä tuotteita (korjattavia, tuunattavia)

Ruoka:

 • Ruokahävikin vähentäminen (esim. pöytiintarjoilu/buffet?)
 • Särkikalaa tarjoiluihin lohen sijaan (Esim. Itämeripäivän haaste?)
 • Kasvisruokaa kerran viikossa -haaste klubin jäsenille
 • Ilmastoystävällisten reseptien jakaminen
 • Kokkaustapahtuman järjestäminen (kasvisruoka)
 • Salaattiateriat tai kala- ja/tai kasvispainotteinen ruokaviikkokokouksissa tai muissa rotareiden tapahtumissa

Tietoisuuden lisääminen:

 • Lisää tietoa ilmastoteoista ja –vaikutuksista viikkokokouksissa
 • Ruohahävikki esim. kouluille, terveellinen ruoka on ympäristöystävällistä (Itämeri-/välimeren ruokavalio)
 • Klubin ilmastopäästöjen kartoitus Every Club Climate Friendly –laskurin avulla
 • Kotitalouden ilmastopäästöjen laskeminen SYKEn Ilmastodieetti-laskurin avulla
 • SITRAn elämäntapatestin tekeminen

Muut:

 • Puiden istutus
 • Kehy-hankkeisiin ilmastonäkökulma