Syventävä Rotaryvalmennus

Koulutus on merkittävä osa rotaritoimintaa! Erilaisilla jäsenille suunnatuilla valmennuksilla varmistamme toisaalta jäsenen tarvittavan tietotaidon tehtäviensä hoitoon ja toisaalta syvennämme jäsenen rotarytietoutta. Tässä osiossa kerromme miten voit syventää Rotarytietouttasi.

Kun olet perehtynyt rotariuden perusasioihin niin lisätietoa löytyy mielin määrin ainakin seuraavista lähteistä:

  1. Rotary Internationalin verkkosivuilta rotary.org
  2. myRotarysta https://my.rotary.org ja erityisesti sen ”Learning Center” osiosta
  3. Osallistu Syventävään Rotaryvalmennukseen.

Piirissämme järjestetään syventävää rotaryvalmennusta Rotary Leadership Institute (RLI) mallin mukaan. Piirimme on jäsen RLI:n on rotarypiirien ruohonjuuritason yhteenliittymä, joka on perustettu toteuttamaan johtamisen kehittämisohjelmaa potentiaalisille rotaryklubien johtajille. RLI perustettiin vuonna 1992 ja sillä on maailmanlaajuinen organisaatio osastoineen kaikilla mantereilla. Vaikka RLI on Rotary Internationalin epävirallinen ohjelma, sillä on merkittävää tuki useilta Rotary Internationalin presidenteiltä ja tulevilta RI:n johtajilta. RI:n hallitus on hyväksynyt päätöslauselman suositella RLI:tä tai vastaavia ohjelmia piireille ja sääntövaltuuskunta on kahdesti suositellut RLI:tä hallitukselle.

RLI uskoo, että erinomainen klubien johtaminen on välttämätöntä Rotaryn tulevaisuudelle monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Monet rotarit eivät ole nähneet kaikkia niitä mahdollisuuksia mitä Rotary tarjoaa ympäri maailmaa, eivätkä sitä mitkä johtamistaidot ovat tarpeen Rotaryn eteenpäin viemiseksi.

RLI uskoo vahvasti, että hyvän Rotaryklubin johtajan täytyy tietää Rotaryn kehittymisestä, sen nykytilasta ja toiminnasta maailmassa ja hänellä tulee olla visio siitä mitä Rotary voi olla tulevaisuudessa. Siksi RLI eli Syventävä Rotaryvalmennus tarjoaa kolmen päivän peruskurssin sekä Rotary- tietämykseen että erityisesti vapaaehtoisjärjestöjen johtamistaitoihin. Jokaisena päivänä käsitellään erilaisten aiheiden lisäksi aina johtamista.

Lisäksi peruskurssin käyneille RLI tarjoaa syventäviä seminaareja tärkeistä Rotary aiheista, kuten johtajuudesta.

RLI:n tehtävänä on saada jäsenpiirien klubit tunnistamaan ne, jotka olisivat mahdollisia tulevia klubien johtajia ja lähettää ne valmennuksiin. Kaikki klubit voivat lähettää jäsenensä Syventävään Rotaryvalmennukseen ja kaikki rotarit voivat osallistua mihin tahansa kurssiin omasta aloitteestaan.

Ensisijaisena tavoitteena on luoda innostusta Rotarya kohtaan avaamalla osallistujille Rotaryn maailmaa oman klubin ulkopuolella ja osoittamalla heille kuinka paljon mahdollisuuksia Rotaryn palvelulla on ja voidaan tehdä hyvää maailmalle. Samalla voidaan edistää erinomaista johtamista klubeissa.

Piirimme koulutuskomitea järjestää vuosittain 1-2 Syventävän Rotaryvalmennuksen sekä suomen että viron kielellä. Voit myös osallistua muiden piirien järjestämiin valmennuksiin. Valmennuksista ilmoitetaan hyvissä ajoin verkkosivuilla.

Seuraa ilmoituksia seuraavasta järjestettävästä Syventävästä Rotaryvalmennuksesta piirin sivulta, Facebookista tai Kuvernöörin kuukausikirjeestä. Osanottajamäärä on rajoitettu.