Ympäristö ja Itämeri

Huolehdimme ympäristöstä

Rotarit ovat sitoutuneet tukemaan toimintaa, joka vahvistaa luonnonvarojen säilyttämistä ja suojelua, edistää ekologista kestävyyttä sekä yhteisöjen ja luonnon tasapainoa. Tuemme hankkeita, joilla puututaan ilmastonmuutoksen ja ympäristön pilaantumisen syihin tavoitteena muutosten haitallisten vaikutusten vähentäminen. Painotamme hankkeissamme erityisesti ympäristötietoisuuden lisäämistä ja ympäristökasvatusta.

Itämeren valuma-alue kattaa neljä kertaa itse merta laajemman pinta-alan yli 10 valtion alueella, mm. lähes koko Suomen, Ruotsin, Baltian maat ja Puolan. Kaikenlainen lähivesien hyväksi tehty työ myös sisämaassa hyödyttää lopulta myös omaa mertamme Itämerta.

Piirissä 1420 rotaryklubeja on ollut sitoutuneena vesiensuojelutoimintaan järjestelmällisesti jo vuodesta 2009, jolloin ensimmäinen klubi liittyi Helsingin ja Turun kaupunkien käynnistämään Itämerihaaste-verkostoaloitteeseen ( https://www.itamerihaaste.fi )  ja piirin ensimmäinen Itämeri-komitea käynnistettiin.

Nykyisen Itämeri-foorumin tavoitteena on edelleen tukea ja innostaa klubeja niiden vesiensuojelu- ja ympäristötoiminnassa. Klubit voivat toteuttaa kaikkea sellaista vesien- ja ympäristönsuojelutoimintaa joka sopii muillekin pienille yhdistyksille – varainhankinnasta tietoisuuden lisäämiseen, konkreettisiin hankintoihin, yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa ja talkootöihin. Piirin Itämeri-foorumi on toteuttanut vesiensuojelun ideointityöpajaa kiinnostuneille klubeille jo useiden vuosien ajan. Työpaja kestää n. 60 minuuttia ja voidaan järjestää joko paikan päällä tai etänä.

Itämeren valuma-alue

Ilmastohaaste klubeille – kaksiosainen webinaarisarja

Tervetuloa hakemaan oppeja klubien ilmastotyöhön! Kaksiosaisen webinaarisarjan ensimmäisessä osassa keskitymme ilmastonmuutoksen nykytilaan, ja siihen, miten eri toimijat pyrkivät vähentämään ilmastolle haitallisia päästöjä ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Kuulemme asiantuntijapuheenvuoroja ja keskustelemme myös siitä, miten rotarit ja rotaryklubit voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa positiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Webinaarin 1. osan tallenteen voi katsella oheisesta videosta tai piirin 1420 Youtube-kanavalta osoitteesta https://youtu.be/FDcUt4UJhP4

Webinaarin 2. osa “Käytännön ilmastotekoja” esitetään tiistaina 9.4. klo 17.30. Tässä webinaarissa pureudumme konkreettisiin toimiin ja projekteihin. Annamme esimerkkejä onnistuneista ilmastoteoista ja keskustelemme siitä, miten jokainen klubi ja rotari voi osallistua ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen. Ilmoittaudu webinaariin klubeille lähetettävän sähköpostin kautta.

Tiistaina 9.4. klo 17.30 virtuaaliselle lavalle astuvat:

  • Ulla Heinonen, johtaja, EK: Vihreän siirtymän mahdollisuudet Suomelle
  • Saara Jääskeläinen, liikenneneuvos, LVM: Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentäminen,
  • Michael Koch, co-chair, ESRAG: How to make your Rotary-club climate-friendly?

Ilmoittaudu tilaisuuteen klubeille lähetetyn linkin kautta.

 

Piirin ja klubien aktiviteetteja

Rotaryn 7. painopistealue on Environment and Sustainability, lue lisää:   https://www.rotary.org/en/our-causes/protecting-environment