Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi valtakunnallista sinileväseurantaa ja -tiedotusta vuosittain kesäkuusta syyskuuhun. Seurannan avulla kartoitetaan kokonaiskuva meri- ja järvivesien sinilevätilanteesta. Suomen rotarit ovat tänä keväänä sopineet SYKEn kanssa sinilevätiedon keräämisestä noin sadassa nyt perustettavassa havaintopaikassa.

Sinileväseurantaan osallistuminen on osa rotarien laajempaa Itämerihanketta, jossa pyritään edistämään toimia Itämeren tilanteen parantamiseksi pitkällä aikajänteellä. Rotarit ovat myös hakeneet sinilevän havainnointiin kumppaneita, jotta vesiemme suojelun tarve tiedostettaisiin mahdollisimman laajasti. Havaintopaikkoja on perustettu muun muassa tasavallan presidentin kesäasunnolle Kultarantaan, Utön ja Öron saarille, Loviisaan ja Lauttasaareen.

SYKE on tehnyt sinileväseurantaa jo vuodesta 1998 yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja kuntien ympäristöviranomaisten kanssa. Viime vuosina etenkin Suomenlahden ja Saaristomeren alueen viralliset havaintopaikat ovat vähentyneet, mikä on vaikeuttanut kokonaiskuvan saamista rannikon ja saariston sinilevätilanteesta. ”Rotarit haluavat avustaa SYKEn tarvitsemassa havainnoinnissa, ja valtaosa rotareiden ja yhteistyökumppaneiden perustamista seurantapisteistä sijaitsee juuri Suomenlahden ja Saaristomeren alueilla”, kertoo rotareiden Itämeren toimintaverkoston puheenjohtaja Pentti Aspila.

”Ympäristökysymykset ovat nousemassa myös Rotaryssä keskiöön, ja Suomessa kantavaksi teemaksi on valittu Itämeren tilan parantaminen. Toki useat rotaryklubit ovat toteuttaneet siihen liittyviä hankkeita jo vuosikymmenen ajan, mutta nyt Itämeren tilan parantamiseen panostetaan laajasti ja yhteistyötä rakennetaan koko Itämeren alueelle”, Aspila toteaa. ”SYKE on rotareille luonteva yhteistyökumppani. Siellä on maamme paras alan osaaminen, ja rotarit pyrkivät tuomaan parasta osaamista käytännön toimiin Itämeren tilan parantamiseksi.”

Lue lisää
Rotarit ja SYKE yhteistyöhön sinileväseurannassa (003)