Helsinki Pasilan rotaryklubin organisoima ja piirin 20 klubin yhteishanke Namibiassa vuosina 2018-2023 on vahvistanut koulutuksen laatua ja opettajien osaamista. Hanke myös vahvisti suomalaisten opettajien monikulttuurisuuden taitoja. Kirkkonummelaisopettajat ovat parhaillaan Windhoekissa ja heidän matkaansa voi seurata blogissa (linkki jutun lopussa!)

Helsinki – Pasilan Rotaryklubi on toteuttanut Namibiassa Global Grant -opettajavaihtohanketta vuosina 2018-2023. Alun perin viisi perättäistä Global Grant hanketta nivottiin yhdeksi kokonaisuudeksi, jolla saatiin aikaan merkittäviä säästöjä hallintokuluissa ja yksinkertaistettiin haastavan projektin käytännön toteuttamista. Hanke oli suunniteltu kolmivuotiseksi, mutta Covid-19 ja matkustusrajoitukset pidensivät sitä lähes kolmella vuodella.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää opetusta ja opettajan työtä Namibian pääkaupunki Windhoekissa sijaistevassa valtion koulussa, Martti Ahtisaari peruskoulussa. Opetusta kehittämällä tavoitteena on ollut parantaa oppimistuloksia ja edistää näin lasten jatkokoulutusmahdollisuuksia.

Hankkeen toimintona on ollut opettajavaihto. Yhden vuoden aikana kaksi namibialaista opettajaa ovat viettäneet seitsemän viikkoa Kirkkonummella suomalaisissa koulussa, jossa he ovat saaneet nähdä, kokea ja tuntea ja osallistua suomalaisen koulun elämään ja opettajan työhön ja opetusmenetelmiin. Vastavuoroisesti suomalainen opettajapari on viettänyt vuosittain seitsemän viikkoa Namibiassa ja mentoroinut ja tukenut sekä kannustanut Martti Ahtisaari koulun opettajia vahvistamaan ja kehittämään opetustyötään. Merkittävää tässä hankkeessa on opettajien sitoutuminen tehtäväänsä ja projektiin, sillä suomalaiset opettajat ovat olleet Namibiassa ns. kesäkeskeytyksen eli kesälomansa aikana. Samoin namibialaiset opettajat ovat olleet Suomessa osaksi silloin kun Namibiassa on kesä ja koulut kiinni.

Martti Ahtisaari koulu, arvokkaasta nimestään huolimatta, on tavallinen valtion koulu, joka sijaitsee pääkaupunki Windhoekissa alueella, jossa asuu tavallisia, hyvin köyhiä afrikkalaisia perheitä. Koulussa on reilu 1600 oppilasta ja noin 60 opettajaa. Hankkeen budjetti on 83 000 €, josta osallistuvien klubien osuus oli 20 500 € ja loput 62 500 € tulivat Rotarysäätiöltä. Martti Ahtisaari koulun nimeäminen Namibiassa oli opettajien Ammattijärjestö OAJ:n lahja presidentti Ahtisaarelle hänen täyttäessään 60 vuotta 1997. Koulun nimeämisellä haluttiin kunnioittaa Martti Ahtisaaren taustaa opettajana ja työtä rauhanneuvottelijana mm Namibian itsenäistymisprosessissa. Ahtisaari oli Suomen tasavallan presidentti 1994–2000.

Inhimilliseen pääomaan sijoittaminen kannattaa

Helsinki-Pasilan Rotaryklubin hanke on ollut tuloksellinen. Sen tulokset eivät ole kohdistuneet vain Martti Ahtisaari kouluun vaan myös muihin kouluihin. Hankkeen tulokset kulkevat opettajien mukana mm. silloin kun opettaja vaihtaa koulua tai opettajille järjestetään yhteistä koulutusta. Samoin Suomessa olleiden namibialaisten opettajien tietotaito välittyy Namibiassa myös koulutuksen hallintoon. Martti Ahtisaari koulun rehtori on ollut mukana vaihdossa ja hänen panoksensa opetuksen kehittämiseen ja tietotaidon levittämiseen on merkittävä.

Tässä rotaryklubin hankkeessa vahva painopiste on inhimillisen pääoman kartuttamisessa. Koulutus on tärkein toiminto. Toki hankkeessa on myös varustettu koulun opetusmateriaalia, mutta erittäin tarkoin harkiten. Namibian kouluissa seurataan omaa opetussuunnitelmaa ja säännöt ja ohjeet opettajille ovat tarkat. On kuitenkin asioita, joita opettaja voi itse muuttaa luokkahuoneessa. Tähän suomalaiset opettajat ovat rohkaisseet opettajia Namibiassa ollessaan.

Namibian kouluissa ei mm. tunneta välitunteja, Lasten oletetaan jaksavan istua ahtaassa luokassa ja oppia neljä tuntia yhteen menoon. Nyt kuitenkin luokissa on ryhdytty pitämään tauko, vaikka seisomalla hetki ja laulamalla tovi. Tämä on yksi pieni esimerkki siitä, minkä opettajat ovat vieneet ja kehittäneet opetustyöhönsä. Toisaalta opetusta on konkretisoitu enemmän tekemisen, kuvien ja kokemusten eri keinoin.

Opettajat ja koulun rehtori ovat raportoineet parantuneista oppimistuloksista ja kouluviihtyvyydestä. Namibialaiset opettajat ovat olleet innostuneita myös suomalaisen koulun taito- ja taideaineista ja haluaisivat yhdistää niitä enemmän akateemisten taitojen oppimiseen. Koulussa lasten oppimiselle ja opettajien työlle on iso haaste se, että 1990 Namibian itsenäistyessä viralliseksi kieleksi tuli englanti, mutta lapset ja perheet voivat puhua yhtä 28 muusta kielestä.

Onnistunut hanke vaatii hyvää suunnittelua ja pitkäjänteistä työtä

Helsinki Pasilan klubin hanke perustuu pitkäaikaiselle yhteistyölle ja hyvälle suunnittelulle ja seurannalle. Klubi toteutti vuosina 2006-2012 Matching Grant hankkeina Martti Ahtisaari koulun kirjaston varustamisen oppimisympäristöksi jossa on aineistoa, kirjoja ja muuta materiaalia lasten oppimisen tueksi. Nyt päättyvä Global Grant hanke on osittain jatkoa tälle yhteistyölle. Hankkeessa on mukana 20 muuta klubia, yksi Windhoekista ja 19 Suomesta. Hankkeella on ollut tukenaan myös Suomen ja Namibian erityiset, yli 150 vuotta kestäneet yhteistyösuhteet, Suomen ja Namibian suurlähetystöt sekä Suomi-Namibia seura samoin kuin Windhoekin Rotaryklubi.

Kun Covid 19 aiheutti koulujen sulkemista ja matkustusrajoituksia oli yhteydenpito Suomesta Martti Ahtisaari kouluun kuitenkin tiivistä. Oli tarpeen kannustaa ja tukea tässä erikoisessa tilanteessa. Yhteyttä ja koulutusta pidettiin yllä etäyhteyksin. Tämä hanke ei ole kehitysapua vaan kehitysyhteistyötä, jossa sekä Suomen ja Namibian partnerit ovat tiiviisti mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Molemmat hankkeen osapuolet ovat sitoutuneet hankkeen tavoitteisiin ja toimintoihin. Opettajavaihtoon osallistuville opettajille kummassakin maassa oleminen on työtä, josta raportoidaan ja oppimista ja kokemuksia arvioidaan. Oman kokemuksen ja oppimisen jälkeen tieto jaetaan koko koulun opettajille.

Vaikka projekti saadaan päätökseen nyt kesällä 2023 on tarkoitus hankkeen tuloksia vielä seurata ja tukea.

Suomalaisia opettajia on parhaillaan Namibiassa, ja heidän toimintaansa voi seurata blogissa osoitteessa: https://opetnamibiassa.wordpress.com/

Artikkeli on julkaistu aiemmin Rotary-Norden -lehdessä.