Vanhemmat Vahvasti Mukana (VVM) -kansainvälinen projekti

Rotarysäätiön globaalilla apurahalla (Global Grant) voimme toteuttaa laajoja kansainvälisiä hankkeita,
joilla on kestäviä pitkäaikaisia vaikutuksia sekä vahvistavat paikallista osaamista ja resursseja.

Lieto Vanhalinnan Rotaryklubi hyödynsi säätiön resursseja tehdä hyvää maailmassa lasten ja vanhempien tukemiseksi, toteuttamalla Vanhemmat Vahvasti Mukana (=VVM) –koulutusohjelman yhdessä Turun yliopistollisen keskussairaalan Keskolan kanssa. Keskola on keskosten hoitoyksikkö, jossa vanhemmat osallistuvat aktiivisesti keskosten päivittäiseen hoitoon.

Tässä VVM-hoitomallissa pienokainen nukkuu vanhemman, isän tai äidin, rintakehän päällä, jossa tehdään myös lapselle tarpeelliset hoitotoimenpiteet. Vanhemmat eivät enää ole hoitoyksikön ulkopuolisia vaan toimivat tärkeänä osana hoitoryhmää keskosen voinnin rekisteröijinä ja kertovat huomioistaan ammattilaisille, hoitajille ja lääkäreille. Hoitomalli tukee keskosen kehitystä, parantaa perheen selviytymistä ja kehittää keskosia hoitavan yksikön työilmapiiriä ja henkilökunnan osaamista.

Tähän Global Grant -yhteistyöhön esittivät kiinnostuksensa myös RC Riga ja Riian keskussairaalan Keskola, jossa koulutusohjelma aloitettiin helmikuussa 2019. Hanke loppuu vuoden 2021 alkupuolella.

Mukana hankkeessa ovat Rotarypiirit 1410, 2410, 2340 ja 1390 sekä RC Lieto Vanhalinna ja RC Riga.

Global Grant apurahan tuella RC Lieto Vanhalinna vei tietoutta uudenlaisesta hoitomuodosta ulkomaille. Tämä kansainvälinen projekti voisi olla uuden oven avaus, ”Suomalainen vientituote”, jonka toimintamallia eri maiden rotaryklubit voivat hyödyntää ja ottaa käyttöön omilla alueillaan.

Lue lisää Rotaryn globaaleista apurahaprojekteista:
https://www.rotary.org/en/top-global-grant-projects