Karta Otillgänglig

Päiväys ja aika


14.09.2022
18:15 - 20:00


Vi är glada att vi nu kan fortsätta med ungdomsutbytet: läger-, sommar- och ettårsutbyte.
Distrikt 1410:s ungdomsutbytesutbildning för klubbens ansvariga ordnas på onsdag den 14.9. kl. 18.15-20.00 i Salo, i Salo gymnasium.
Minst en av klubbens ungdomsutbytesteam bör årligen ta del i utbildningen. Annars fyller klubben inte kraven på certifiering.
Ungdomsutbytes ansvarig i klubben får en inbjudan till utbildningen via e-posten. Kontrollera att uppgiften om vem det  är finns i medlemsregistret!
Hälsningar
D 1410 Ungdomsutbyteskommittén
Translate »