Karta Otillgänglig

Päiväys ja aika


01.03.2023 - 04.03.2023
18:00 - 17:30


PETS on-line skolning och seminarium för kommande presidenter och andra funktionärer.

PREPETS 1 Ons 1.3.2023, Zoom länk
18:00 – 19:30 90 min skolning på nätet för alla deltagare; förhandsuppgift (kolla månadsbrevet) Medlemskap, Skolning, Rotaryfoundation
19:30 – 20:00 Diskussion, sammanfattning
Tillställningen tolkas till svenska

PREPETS 2 To 2.3.2023,
Zoom länk (president)
Zoom länk (sekreterare)

18:00 – 19:30 90 min skolning på nätet ” Råd, Instruktioner och Inspirerande” – presidenterna, sekreterarna och skattmästarna separat i parallella möten.
19:30 – 20:00 Diskussion, sammanfattning
Tillställningen tolkas till svenska

PETS Lö 4.3 .2023 Kasnäs
07:30 – 09:00 Gratis busstransport / 50 pers. buss Busstationen Åbo – St. Karins, S-Markets hållplats – Pikis snabb turs hållplats – Kasnäs
09:00 – 09:30 Badhusets övre våning: Anmälan och morgonkaffe
09:30 – 10:00 Välkomsthälsningar
10:00 – 10:40 Rotaryprojekt
10:40 – 10:55 Paus, Verksamhetstorg, RotaryRoulett
10:55 – 11:40 Rotarypublikationer
11:40 – 12:25 Rotarymedlemskap
12:25 – 12:30 Förflyttning till den nya huvudbyggnaden i Kasnäs
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:15 Badhuset övre våning: Distriktsamråd
14:15 – 15:00 Rotary samarbete
15:00 – 16:00 Avskedskaffe,  Verksamhetstorget och RotaryRouletten
16:00 – 17:30 Gemensam gratis transport Kasnäs – Pikis – St. Karins – Åbo busstation
Tillställningen tolkas till svenska

Anmäl dig här.

Sista anmälningsdag 23.2.2023

Translate »