Vintern 2020 donerade rotaryklubben en bärbar infusionspump till staden Nystad. Infusionspumpen kan användas för att injicera exakt mängd medicin under huden på ett hemsjukhus eller vårdinrättning. Pumpen är idealisk för patienter i palliativ vård vid behandling av smärta och andra symtom.

Translate »