Professor Liisa Lehtonen, (professor i pediatrik, överläkare, ansvarig områdeschef på Tyks barn- och ungdomsmottagning) publicerade i mitten av april en glad uppdatering på sin Facebook.

Tack så mycket rotarianer för denna överraskande, stora hyllning till Sari Ahlqvist-Björkroth och mig.

We were granted the Paul Harris Fellow recognitions for our fruitful collaboration which has already continued for 10 years. The Rotary Organization has supported us in expanding the Close Collaboration with Parents training in countries in a need of financial support. Our hearts beat for the same goals wellbeing of babies &parents.

Distriktsguvernören Aaro Söderlund och Sakari Alaranta hade till fredagen den 12.4. lyckats hitta en ledig timme för att tillsammans med pristagarna diskutera arrangemangen och kostnaderna för seminariet som planeras att ordnas i Kaunas våren 2025. Inbjudan till detta möte var delvis en bluff. Väl på plats tackade Sakari Alaranta oss för att vi tagit oss tid att delta i mötet men samtidigt avslöjade han den egentliga orsaken till sammankomsten. Guvernör Aaro bad för några månader sedan bett om förslag till mottagare av PHF-erkännande.  Lieto Vanhalinna Rotaryklubb föreslog att både professor Liisa Lehtonen och docent Sari Ahlqvist-Björkroth skulle få detta erkännande, fast de inte är rotarianer – ännu. Det var för mig en trevlig uppgift att förklara skälen till erkännandet. De två har skapat träningsprogrammet “Föräldrar Starkt Med” där föräldrarna till det nyfödda barnet ingår i vårdteamet. Utbildningsprojektet har gjorts möjlig med två Global Grant-stipendier, först i Riga och sedan i Pardubice. Under den gemensamma kampen som startade för tio år sedan har man skapat ett ömsesidigt förtroende och förståelse för varandra vilket i sin tur resulterat i pristagarnas och rotarianernas nära samarbete även i andra projekt.

Mottagarna är väl medvetna om att denna typ av erkännande mycket sällan ges till en person som inte är rotarian. Sari Ahlqvist-Björkroth konstaterade rörande – “Min uppfattning om rotarianer har helt förändrats under vår gemensamma resa. Ni vill verkligen hjälpa och ni gör det med ett stort hjärta.” Liisa Lehtonens spontana FB-uppdatering berättar om den glädje och tacksamhet som erkännandet medför. Alla kan se det stora antalet “gilla” och ”gratulationer” markeringar. Då har vi lyckats, när en icke-rotarians budskap om det arbete som vår organisation utför uppmärksammas som positiva nyheter!

DGNE Sakari Alaranta, Lieto Vanhalinnan rotariklubi

Translate »