En av Rotarys tyngdpunktsområden är fredsforskning samt förebyggande och lösning av konflikter. Den av Rotary International administrerade The Rotary Foundation har samarbete med sju Rotary Peace Center-universitet. Där kan man antingen delta i ett tvåårigt magisterprogram eller i en yrkesinriktad fortbildning för ett år. Närmast Finland befinner sig Uppsala Universitet. Rotary Foundation beviljar två års / ett års fulla stipendier för personer som intagits till programmen. Programmen startar under året 2024.

I magisterexamen ingår studier om bl.a. orsakerna till beväpnade konflikter, lösning av internationella konflikter, säkerhetsrisker och ledarskap vid ledning av konfliktlösning samt ett eget examensarbete. Fortbildningsprogrammet stöder utveckling av personer som redan en längre tid verkat inom fredsarbetet. Till både programmen tas årligen totalt in högst 130 studenter från hela i världen. Personen som ansöker till magisterprogrammet krävs minst lägre högskoleexamen med goda betyg, minst tre års fullgången arbetslivserfarenhet samt ett starkt personligt engagemang till förebyggandet av fred och konfliktlösning. Fortbildningsprogrammets krav är annars de samma, förutom att det krävs minst fem års fullgången arbetserfarenhet.

Ansökningar till dessa program görs via rotarydistrikten till Rotary Foundation senast 15.5.2023. Ytterligare information.

Tilläggsinformation ges av Rotarydistrikt 1410 Rotary Peace Fellowship Subcommittee ordförande Anita Häggblom, tel. 040 405020 783 och email anita.haggblom@aland.net

Translate »