Rotary Fond

Rotary Fond koordineerib ja rahastab rotariaanide ülemaailmset programmi. Fondi töö põhineb vabatahtlikel annetustel ja omakapitali tootlusel, mis suunatakse koolitusprojektidesse ja humanitaarabi töösse. Oluliseks stiimuliks on Paul Harris Fellow -aunimetus 1000 USD annetuste puhul. Rotary rajaja Paul Harrise nimelise PHF-aunimetuse on pälvinud üle miljoni inimese terves maailmas.

Rotary Fond on maailma suurim erasektoril põhinev heategevusfond, mis kindlalt hoiab oma positsiooni teiste sarnaste fondide esireas.