Rotary Fond

Rotary Fond

Rotary Fond koordineerib ja rahastab rotariaanide ülemaailmset programmi. Fondi töö põhineb vabatahtlikel annetustel ja omakapitali tootlusel, mis suunatakse koolitusprojektidesse ja humanitaarabi töösse. Oluliseks stiimuliks on Paul Harris Fellow -aunimetus 1000 USD annetuste puhul. Rotary rajaja Paul Harrise nimelise PHF-aunimetuse on pälvinud üle miljoni inimese terves maailmas.

Rotary Fond on maailma suurim erasektoril põhinev heategevusfond, mis kindlalt hoiab oma positsiooni teiste sarnaste fondide esireas.