Rauhantyötä käytännössä

Piirimme rauhanstipendiaatti Suvi Lankinen opiskeli vuonna 2021 Makerere Rotary Peace Centerissä Ugandan Kampalassa.

Suvin kuvausta kampuselämästä voit lukea Kapua -hyväntekeväisyysprojektin sivuilta.

 

Rotaryn seitsemän rauhankeskusta yhteistyössä johtavien yliopistojen kanssa kouluttavat opiskelijoita kestävän positiivisen rauhan rakentamisessa.

Rotaryn rauhankeskusten ohjelmalla on visio kestävästä rauhasta. Saavuttaakseen tämän vision Rotary on kehittänyt kumppanuuksia seitsemän tunnetun yliopiston kanssa isännöivään Rotaryn rauhankeskuksia. Keskukset vahvistavat, kouluttavat ja lisäävät rauhanrakentajien kapasiteettia akateemisen koulutuksen, harjoittelun ja maailmanlaajuisten verkostoitumismahdollisuuksien avulla.

Vuosittain valitaan 50 stipendiaattia maisterin ohjelmaan ja 80 opiskelija jatko-opintoihin.

Ensimmäiset Rotaryn rauhankeskukset perustettiin vuonna 2002. Yli 1500 stipendiaattia on tähän mennessä valmistunut maisterin- tai jatkotutkinnoista ja työskentelevät tänään rauhan- ja konfliktienhallinnan parissa yli 115 maassa.

Meillä on seitsemän Rotaryn rauhankeskusta kahdeksassa yliopistossa.

Alla mainitut viisi keskusta tarjoavat maisterintutkintoja rauhaan ja sen kehitykseen liittyvillä tieteenaloilla:

Yhteinen ohjelma Duke Universityssä ja University of North Carolina-Chapel Hillissä Yhdysvalloissa
Kansainvälinen kristillinen yliopisto, Japani
Bradfordin yliopisto, Englanti
Queenslandin yliopisto, Australia
Uppsalan yliopisto, Ruotsi

Kaksi keskusta Bahçeşehir University Turkissa ja Makerere University Ugandassa, tarjoavat rauhan ja kehityksen jatkotutkinnon. Vuoden mittainen ohjelma yhdistää verkko-oppimisen, luokkahuoneopinnot ja sosiaalisen muutosaloitteen.

Lisätietoa ohjelmista löydät

rotarypeacecenters@rotary.org

Translate »