Rotarypiiri 1410 esittelyssä

Kaksikielinen rotarypiirimme kattaa Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen sekä osia Satakunnasta ja Etelä-Hämeestä. Se jakautuu kymmeneen alueeseen, joiden lähes 60 klubilla on yli 1800 jäsentä.

Rotarypiiriä johtaa piirikuvernööri, District Governor eli DG. Hänellä on tukenaan piirineuvosto ja piirikomiteat. Piirin jokaisella alueella on vielä oma apulaiskuvernöörinsä,  Assistant Governor eli AG.

Rotaryvuoden (1.7 – 30.6) aikana piirikuvernööri vierailee kertomassa, kuulemassa ja kannustamassa kaikissa piirinsä klubeissa, vastaavasti kuin apulaiskuvernööri oman alueensa klubeissa.

Piirin nimeämiskomitea valitsee jo vuosia ennakkoon tulevat kuvernöörit, District Governor Nominee eli DGN klubien asettamista ehdokkaista. Kansainvälisten koulutusten jälkeen heidät nimitetään tehtäväänsä Rotary Internationalin maailmankonventiossa, jolloin DGN:stä tulee valittu kuvernööri, District Governor Elect eli DGE. Virkavuotensa alkaessa 1.7 hän lopulta muuttuu piirikuvernööriksi.

Piirin vuosittain järjestämät päätapahtumat:

  • Syksyisin järjestetään kaikille rotareille tarkoitettu syysseminaari, jonka yhteydessä pidettävässä piirikokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakeromus
  • PETSin yhteydessä pidetään piirikokous, jossa hyväksytään toimintasuunitelma ja budjetti sekä nimetään tulevat kuvernöörit.
  • Juhlava piirikonferenssi, joka kokoaa yhteen piirin kaikki rotarit, järjestetään keväisin.

Piirit järjestävät useita vuotuisia valmennuksia:

  • President-Elect Training Seminar eli PETS on tarkoitettu klubien tulevien presidenttien ja kaikkien muidenkin virkailijoiden kouluttamiseen – suomeksi ja ruotsiksi.
  • Rotary Leadership Institute eli RLI on suosittu, kaikille rotareille ja rotaracteille (nuorempia aikuisia) avoin valmennuskokonaisuus. Aktivoivassa ja viihdyttävässä ilmapiirissä ja hyvässä seurassa ymmärrys Rotarysta kirkastuu. RLI soveltuu erityisesti uusille rotareille ja tukee heidän kehitystään klubin johtotehtäviin, mutta auttaa kaikia, jotka tahtovat päivittää näkemystään rotarytoiminnasta. Monipuolista kansainvälistä oppimateriaalia päivitetään jatkuvasti ja se löytyy eri kielillä netistä osoitteesta rlifiles.com. Osallistujilta ei edellytetä ennakkovalmistautumista.
  • Verkkosivukoulutus auttaa klubeja näkymään ja kuulumaan – ja siten toimimaan tuloksellisemmin ja saamaan uusia jäseniä mukaan toimintaansa. Samalla voi oppia työelämäänsä varten.
  • Jäsenhankintakoulutus kehittää klubien toimintaa hyödyllisemmäksi, huomioonottavammaksi ja kiinnostavammaksi, ja tehostaa aktiviteeteista ja niiden tuloksista tiedottamista.

Kaikenkaikkiaan piirin valmennukset ja kokoukset tarjoavat jäsenille uuden tiedon lisäksi myös hienoja mahdollisuuksia verkostoitua oman klubinsa ulkopuolelle.

Translate »