Mistä lähdettiin

 

Lappeenrannan Rotaryklubi

 

Lappeenrannan Rotaryklubi – ensimmäinen rotaryklubi kaupungissa – perustettiin vuonna 1945. Suomessa elettiin vaaran vuosia ja aloiteltiin Suomen aineellista ja henkistä jälleenrakentamista.  Rovasti Kaiku Kallion johdolla perustettiin Lappeenrannan Rotaryklubi osana tätä jälleenrakentamista. Paikallisen teollisuuden, puolustusvoimien, kirkon sekä valtion ja kaupungin hallinnon korkea-arvoiset edustajat kutsuttiin klubiin toteuttamaan arvokasta rotariaatetta.  Klubi oli piirin toiseksi vanhin.

Kaikki perustettavat klubit tarvitsevat käynnistyäkseen kummiklubin, joka auttaa uuden klubin ensi askelien opettelussa. Mikkelin Rotaryklubi on Lappeenrannan klubin kummi. Lappeenrannan klubi on vuorostaan toiminut kummina Imatran klubille v. 1947, Lauritsalan klubille v. 1956, Linnoituksen klubille v. 1965, Leirin klubille v. 1980 ja Leningradin klubille v. 1990.

Kaikilla Lappeenrannan klubeilla oli omien perinteittensä ja hyväntekeväisyystoimintansa lisäksi noussut painopisteeksi nuorisoon kohdentuva toiminta, mikä ilmeni aktiivisena nuorisovaihtotoimintana ja Lappeenrannan koulujen oppilaille jaettavina stipendeinä.

Rotariveljien ikääntyessä ja klubien jäsenmäärien vähentyessä yhdistyivät Lappeenrannan, Lauritsalan ja Leirin klubit uudeksi Lappeenranta-Saimaa Rotaryklubiksi v. 2018, Linnoituksen klubi lopetettiin jo v. 2013.

Lauritsalan Rotaryklubi

 

Lauritsalan Rotaryklubi perustettiin v. 1956, kun ennen sitä joukko lauritsalalaisia ja joutsenolaisia vaikuttajia oli kutsuttu tutustumaan rotarytoimintaan Lappeenrantaan. Toisen klubin tultua alueelle, määriteltiin sen toiminta-alueeksi Lappeenrannan Kirkkokadusta itään olevat alueet, Lauritsalan kauppala ja Joutsenon kunta.

Lauritsalan, Lappeen ja Joutsenon arvovaltaisista edustajista, Kaukaan tehtaan, Saimaan kanavan, kauppalan koululaitoksen ja seurakunnan johdosta muodostui alkuaikoina klubin jäsenistö. Ensimmäisenä presidenttinä oli Väinö Somer. Myöhemmin jäsenistöä tuli koko kaupungin alueelta aina Yliopistoa myöten.

Klubin kummiklubi on Lappeenrannan Rotaryklubi ja Lauritsalan Rotaryklubi on puolestaan kummina Joutsenon klubille.

Kaikilla Lappeenrannan klubeilla oli omien perinteittensä ja hyväntekeväisyystoimintansa lisäksi noussut painopisteeksi nuorisoon kohdentuva toiminta, mikä ilmeni aktiivisena nuorisovaihtotoimintana ja Lappeenrannan koulujen oppilaille jaettavina stipendeinä.

Lauritsalan Rotaryklubi yhdistyi yhdessä Lappeenrannan ja Leirin klubien kanssa Lappeenranta-Saimaa Rotaryklubiksi v. 2018.

 

 

 

Share This