Klubiprojekteilla autamme monella tavalla

Projektit

Rotary on palvelujärjestö. Toimimme tunnuslauseemme Palvelu itsekkyyden edelle (Service above self) mukaisesti paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Kansainvälinen humanitäärinen palvelumme toteutuu Rotarysäätiön koordinoimana ja hyväksyttyjen kumppaneiden kanssa.

Matkalippu Tulevaisuuteen.
Projekti on käynnistynyt jo  2000-luvun alussa. Tavoitteena on kannustaa nuoria huomioimaan toisia ihmisiä, hyvään käytökseen, terveisiin elämäntapoihin  sekä terveeseen itsetuntoon sekä sopeutumiseen ja yhteisten asioiden hoitoon.

Projektissa koulut ja klubit sopivat keskenään toteutustavoista. Yhteisesti on sovittu, että klubilaiset käyvät puhumassa kouluissa työelämän arjesta: kuinka hakeudutaan työelämään, mitä työelämä odottaa nuorilta sekä eri koulutusmahdollisuuksista.

Lisäksi klubit antavat jokaisen luokan yhdelle, koulun ja oppilaiden yhdessä valitsemalle oppilaalle 50,00 €:n suuruisen stipendin, jonka rotarit käyvät jakamassa heidän juhlatilaisuuksissaan.

 Saimaa Projekti – Joulukuusiprojekti
Lisätään uppopuurakenteita, mm. vanhoja joulukuusia vesistöihin ja kosteikoihin. Uppopuulla voidaan saman aikaisesti parantaa vesiluontotyyppien ja kalakantojen (ml. ravut) tilaa sekä lisätä kustannustehokkaasti hiilinielujen määrää. Puun puhdistava vaikutus perustuu pintaan muodostuvan päällyskasvuston ravinteita ja liukoista hiiltä sitovaan toimintaan.

Saimaa Projekti – Norppaystävällinen katiska.
Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa järjestettävät talkoot, joissa rotarit osallistuvat norppaturvallisen Saimaa-katiskan rakentamiseen. Talkoisiin voi tulla opettelemaan, miten Saimaa-katiska rakennetaan ja keskustelemaan saimaannorppaan liittyvistä asioista. 

Share This