Rotary panostaa nuoriin

Rotaract ja Interact

Rotaract

Rotaract kokoaa 18 – 30 -vuotiaita nuoria klubi- ja palvelutoimintaan verkostoitumaan, harjoittelemaan johtamis- ja yhteistyötaitojaan ja vaikuttamaan ympäristönsä hyvinvointiin erilaisten palveluprojektien avulla.  Rotaractklubi voi olla yleisklubi paikkakunnan 18 – 30 -vuotiaille nuorille tai se voi olla sidoksissa esimerkiksi korkeakouluun, jolloin jäseneksi kutsutaan korkeakoulussa opiskelevia nuoria. Rotaractoreiden motto on sama kuin rotareiden: palvelu itsekkyyden edelle.

Rotaractklubin ohjelmassa voi olla yritysvierailuja, yhteisöpalveluprojektien suunnittelua ja toteuttamista sekä verkostoitumistapaamisia paikkakunnalla, kansallisesti tai kansainvälisesti. Kansallisen ja maailmanlaajuisen verkoston ja tapaamisten kautta on mahdollisuus solmia elinikäisiä ystävyyssuhteita niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti.

Rotaractklubien jäsenet hoitavat ja hallinnoivat omaa klubiaan ja päättävät toiminnastaan ja palveluprojekteistaan. Klubin apuna on klubia sponsoroiva kummirotaryklubi. Kummiklubin rotarit tarjoavat kulloinkin tarvittavaa tietoa ja tukea sekä työskentelevät rotaractoreiden kanssa yhteistyössä eri palveluprojekteissa.

Rotaractklubeja on yli 180 maassa ja jäseniä 11 000 klubissa yhteensä noin 250 000.  Suomessa rotaractklubeja on 11 – niitä on perustettu erityisesti suurimpiin kaupunkeihin.

Interact

Interactklubin jäsenet suunnittelevat ja toteuttavat vuosittain kaksi projektia. Näistä toinen kohdistuu koulu- tai lähiyhteisöön ja toinen edistää nuoria puhuttelevalla tavalla kansainvälistä yhteisymmärrystä. Nuoret pääsevät itse vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin.

Interactklubit toimivat yhteistyössä klubia sponsoroivan rotaryklubin kanssa. Nuoret kehittävät klubi- ja palvelutoiminnassaan sosiaalisia taitojaan ja johtamiskykyään. Rotarit auttavat nuoria solmimaan yhteyksiä paikallisen yhteisön johtajiin ja eri alojen toimijoihin nuorten palveluprojektien toteuttamiseksi. Nuoret oppivat verkostoitumaan paikallisesti ja halutessaan myös kansainvälisesti. Rotarit auttavat nuoria tunnistamaan muita Rotaryn nuorille suuntaamia palvelumuotoja, joita ovat nuorisovaihto, Rotaract ja RYLA.

Nuoret havaitsevat usein aikuisia paremmin oman toimintaympäristönsä ongelmia tai vahvistamista vaativia kehityskohteita. Yhdessä keskustellen nuoret voivat pohtia, miten asioihin voi vaikuttaa ja yhteistyössä rotareiden kanssa tai heidän tukeminaan nuoret voivat toimia muutoksen aikaansaajina.

Interactin toiminta alkoi Yhdysvalloissa vuonna 1962. Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen interactklubi perustettiin 1963 Somerolla. Nykyään Suomessa toimii vain yksi aktiivinen klubi, vuonna 2013 perustettu Oulun Interactklubi. Maailmanlaajuisesti interactklubeja on 160 maassa yli 20 000 ja nuoria niissä miltei 670 000. Interact onkin erinomainen keino verkostoitua jo nuorena eri maissa toimivien muiden aktiivisten nuorten kanssa.

Sekä Interactissa että Rotaractissa nuorilla on mahdollisuus verkottua paitsi paikallisesti, myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomessa Rotaract-toimintaa on erityisesti suurilla paikkakunnilla, Interact-toiminta sen sijaan ei vielä ole levinnyt täällä laajalle.

Jos toiminta Rotaract- tai Interact-klubissa kiinnostaa, tai haluaisit perustaa uuden klubin, ota rohkeasti yhteyttä Rotaract klubin presidenttiin, Sonja Marttinen, sähköposti sonja.marttinen@gmail.com tai puhelin 040 5593952

Share This