Rotarysäätiö ja Rotary International

Kanasinvälinen Rotary (Rotary International, RI) ja Rotarysäätiö (The Rotary Foundation, TRF) ovat rinnakkaisjärjestöjä, joilla molemmilla on oma päätöksenteko ja oma talous.

Kansainvälinen Rotary johtaa maailman rotarytoimintaa, piirejä ja klubeja. Se toimii jäsenmaksuvaroilla ja sijoituksilla.
Rotarit ovat automaattisesti Kansainvälisen Rotaryn jäseniä.

Rotarysäätiö vastaa rotareiden hyväntekeväisyysprojektien rahoituksesta ja koordinoinnista. Nimensä mukaisesti se on säätiö, joka toimii rotareiden ja muiden tahojen lahjoituksilla ja niiden sijoitusten tuotoilla.
Säätiölle lahjoittaminen on rotareille vapaaehtoista toimintaa. Merkittävä osa säätiölle tehdyistä lahjoituksista palautuu takaisin piiren ja klubien paikallisiin projekteihin (nk. District Designated Fund-hankkeet). 
Varoilla rahoitetaan myös useamman Rotarypiirin kansainvälisiä yhteistyöhankkeita (nk. Global Grant-hankkeet).

 

Share This