PolioPlus

 

Rotaryn kaikkien aikojen suurin avustusohjelma PolioPlus käynnistyi Rotaryn aloitteesta v. 1985. Vuodesta 1988 lähtien Rotary International on tehnyt yhteistyötä Maailman terveysjärjestön (WHO), Yhdistyneiden kansakuntien lastenavun rahaston (UNICEF) ja USA:n terveysviraston (CDC) sekä useiden muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa tavoitteenaan poistaa lopullisesti polio maailmasta. Ohjelma on vuoteen 2019 mennessä onnistunut poistamaan 99,9 % maailman poliotapauksista. Työ jatkuu vielä muutaman vuoden.

Polion hävittäminen on julistettu WHO:n ykkösprioriteetiksi, ja mukana on kasvava joukko valtioita. Yksittäisistä lahjoittajista suurin on Bill ja Melinda Gatesin säätiö, joka on useita kertoja haastanut rotareita uusiin lahjoituksiin. Vuoden 2017 haasteessaan säätiö kolminkertaistaa rotarien vuotuiset lahjoitukset enimmillään yhteensä 50 miljoonaan US$:iin asti kolmen vuoden ajan ( 2023).

PolioPlus-ohjelman kautta rotarit rahoittavat rokotteiden hankintaa, niiden asianmukaista kuljetusta ja käytön opastusta sekä viruksen esiintymistä kartoittavaa seurantaa. Useat rotarit osallistuvat myös itse kansallisiin rokotustapahtumiin.

Suomalaiset rotarit ovat Suomen Rotaryn kautta ja Suomen ulkoministeriön vahvalla tuella rahoittaneet WHO:n Afganistanissa toteuttamaa poliorokotuskampanjaa. Nelivuotisen hankkeen päätyttyessä vuonna 2013 tämän hankkeen kokonaisrahoitus oli noin 1,5 miljoonaa US$.

Tämän jälkeenkin polion hävittäminen säilyy suomalaisten rotarien tärkeänä avustuskohteena.

  

 

POLION KEHITYS      v. 1988 n. 350 000 tapausta / v. 2019 n. 20 tapausta

 

 

 

 

 

 

Share This