Saavutukset

Rotarysäätiö on maailman luotettavin hyväntekeväisyysjärjestö.

Kansainvälinen Charity Navigator-organisaatio arvioi eri hyväntekeväisyysjärjestöt vuosittain. Rotarysäätiö on todettu kolmena vuonna peräkkäin järjestöistä luotettavimmaksi.
Lahjoitusvaroista 92 % menee suoraan avustuskohteisiin, 2 % menee hallintoon ja 6% varainhankintaan. Luotettavuuden mittarina voi pitää myös sitä, että eräs
mekittävimmistä yksityisistä hyväntekeväisyysjärjestöistä, Bill ja Melinda Gatesin säätiö, on valinnut Rotarysäätiön yhteistyökumppanikseen.

Globaalit apurahat

Säätiö kohdistaa painopisteidensä mukaisiin kohteisiin vuosittain merkittäviä summia (v. 2019 304 miljoonaa USD), joita klubit ja rotarit toteuttavat kansainvälisinä yhteistyöhankkeina, nk. Global Grant-hankkeina.
Nämä globaalit apurahat antavat klubeille ja piireille mahdollisuuden osallistua strategisesti suunnattuihin ja tehokkaisiin aktiviteetteihin. Aktiviteetit voivat olla yksilöllisiä tai yhdistettyjä.
Sama apuraha voi tukea esim. ammattikoulutustiimiä (Vocational Training Team/VTT) ja siihen liittyvää humanitaarista projektia. Globaalin apurahaprojektin kokonaisbudjetin tulee olla vähintään 30 000 US$.
Tähän summaan sisältyy Säätiön Maailmanrahastosta saatava merkittävä apuraha. Muun rahoituksen keräävät rotarit eri piireiltä ja rotaryklubeilta. 
Jokaisen globaalin apurahan sponsorina tulee olla kaksi klubia tai piiriä: isäntäpartneri siitä maasta, jossa aktiviteetti tapahtuu, ja kansainvälinen partneri tämän maan ulkopuolelta.

Rotaryn rauhanstipendit

Rotarysäätiö rahoittaa merkittävillä (maks. 75 000 USD) rauhanstipendeillä opiskelua kansainälisissä yliopistoissa. Säätiöllä on yhteistyötä kuuden yliopiston kanssa. Nämä ovat Duke University of North Carolina,
Chapel Hill, Yhdysvallat, International Christian University, Tokyo, Japani, University of Bradford, Englanti, University of Queensland, Brisbane, Australia, Uppsala University, Ruotsi ja Chulalongkorn University, Bangkok, Thaimaa.
Opiskelija voi suorittaa näissä kaksivuotisen maisteriohjelman tai kolmen kuukauden ammatillisen täydennyskoulutusohjelman.

Maisterintutkintoon sisältyy opintoja mm. aseellisten konfliktien syistä, kansainvälisten konfliktien ratkaisusta, turvallisuusuhista ja johtajuudesta riitojen ratkaisussa sekä oma lopputyö.
Täydennyskoulutusohjelma tukee jo pitempään rauhantehtävissä toimineiden kehittymistä työssään. Molempiin ohjelmiin valitaan vuosittain enintään 50 opiskelijaa.
Suomalaisille on myönnetty vuoteen 2019 mennessä yhteensä 9 rauhanstipendiä.

 

 

Share This