YK

Rotary International synnyttämässä Yhdistyneitä kansakuntia

YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöld päättämässä RI:n viidettäkymmenettä kongressia Madison Square Gardenissa New Yorkissa 12.6.1959.

 

Rotary International suuntautui jo toimintansa alkutaipaleella vahvasti kansainväliseen rauhantyöhön ja vuoden 1921 Edinburghin kongressissa rauhan edistäminen sisällytettiinkin RI:n sääntöihin ja ohjelmiin. Seuraava askel otettiin 30- luvulla, kun perustettiin RI:n Inter Country Committees -ohjelma edistämään kansainvälistä yhteistyötä ja rauhaa.

Vuoden 1940 Havannan kongressissa – sodan jo alettua Euroopassa – hyväksyttiin yhteinen julkilausuma, jonka tavoitteena on maailma, missä vallitsee vapaus, oikeudenmukaisuus, totuus ja toisen loukkaamattomuus. Näistä tuli aikoinaan YK:n ihmisoikeusjulistuksen periaatteita.

Brittiläiset rotarit järjestivät 21 maan edustajille Lontoossa v. 1943 korkean tason yhteiskokouksen, jonka tavoitteena oli aikaansaada maailmanlaajuinen rauhansuunnitelma. Kokoukseen osallistui ministereitä ja tarkkailijoita eri puolilta maailmaa ja se johti UNESCO:n perustamiseen vuonna 1946.

YK:n varsinainen peruskirja valmistui San Franciscossa keväällä 1945. Sen valmisteluun osallistui 800 edustajaa 29 eri toimikunnassa. Edustajista 49 oli rotareita. Peruskirja ratifioitiin 24 lokakuuta 1945 ja YK sai alkunsa.

Nykyisin Rotarylla on kiinteät suhteet YK:n eri toimijoihin ja sillä on korkein hallitusten ulkopuolisten yhteistyöelinten status YK:ssa. YK:n pääsihteerit ovat olleet pääesiintyjinä useissa RI:n kongresseissa.

YK tekee myös vahvaa yhteistyötä rotarien kanssa polion ehkäisyssä ja useilla Rotarysäätiön eri keskittämisalueilla kuten kulttuurivaihdon ja lukutaidon edistämisessä sekä maailman terveystilanteen parantamisessa.

 

 

Share This