Varainhankinta ja lahjoitukset

Rotaryklubimme on mukana sekä paikallisessa että kansainvälisessä avustustyössä monin eri tavoin. Otamme osaa rotareiden nuorisovaihtotyöhön ja teemme paikallisia avustusprojekteja eri yhteistyötahojen kanssa. Näiden rahoittamiseksi keräämme varoja työllä ja omilla tai klubin lahjoituksilla. Kun klubi lahjoittaa Rotarysäätiölle 1000 USD, se saa oikeuden Paul Harris Fellow-tunnustukseen (PHF), joka voidaan antaa Rotaryssa ansioituneelle henkilölle, rotarille tai ulkopuoliselle. Jos lahjoittaa tuon summan yksityisesti, vaikka useamman vuoden kulkuessa, saa tunnustuksen itselleen tai voi lahjoittaa sen haluamalleen henkilölle. Lahjoituksiin kannustamme erilaisin kampanjoin, esim ”Every Rotary Every Year” tai ”Kymppi kuussa”.  Merkittävä osa Rotarysäätiölle lahjoitetuista varoista palautuu piirin omaan käyttöön.

Rotarysäätiö käyttää lajoituksin saamansa varat merkittäviin kansainvälisiin projekteihin, joita rotarit ja klubit toteuttavat.  Nämä sisältävät esim. äitien ja lasten terveyden kohentamista ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa kehitysmaissa. Säätiö edistää myös koulutusta ja lukutaitoa, vahvistaa rauhantyötä sekä kasvattaa paikallistalouksia ja yhteisöjä. Rotarysäätiö edistää puhtaan veden saantia ja hygieniaosaamista siellä missä tälle on tarvetta.

Klubimme osallistuu lahjoituksin myös rotareiden aloitteesta käynnistyneeseen työhön polion poistamiseksi koko maailmasta. Kun projekti alkoi v. 1988, maailmassa sairastui polioon n. 350 000 lasta vuodessa. Tänä päivänä sairastumisia on vuosittain enää parikymmentä. Tapauksia esiintyy enää kaikkein köyhimmissä usein sotaa käyvissä maissa. Rotarit ja myös meidän klubimme ovat sitoutuneet osallistumaan projektiin, kunnes tämä rotareiden antama lupaus on täytetty. Tämä edellyttää kolmea peräkkäistä poliovapaata vuotta koko maailmassa. 

 

Share This