Vuodeksi, kesäksi tai kahdeksi viikoksi

Nuorisovaihdon vaihtomuodot

Vuosivaihto

Vuosivaihto                                                                                                                      

Vuosivaihto on vuoden mittainen perhe- ja opiskelujakso. Hakuaika on elo-lokakuu, vaihtomaa ja kaupunki varmistuvat helmi-huhtikuussa ja vaihto toteutuu seuraavan lukuvuoden aikana. Asukaslukuun suhteutettuna Suomi kuuluu vuosivaihdossa rotarymaailman kärkimaihin. Vuosittain meiltä lähtee vuosivaihtoon noin 150 nuorta ja ulkomaisia vaihto-oppilaita saapuu Suomeen vastaava määrä.

Suomalaisten suosituimpia vaihtomaita ovat USA ja Australia. Muita vaihtomaita ovat, Argentiina, Brasilia, Chile, Ecuador, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Japani, Kanada, Kolumbia, Meksiko, Peru, Thaimaa, Taiwan, ja Euroopassa Alankomaat, Belgia, Espanja, Kroatia, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa, Sveitsi, Tšekki ja Unkari.

Vuosivaihdossa lähtevän oppilaan kustannukset jakaantuvat vaihto-oppilaan, vastaanottavan klubin ja isäntäperheen kesken. Lähettävälle klubille koituu kustannuksia tulevasta oppilaasta. Vaihto-oppilaan omat kustannukset muodostuvat järjestelymaksusta sekä matka- ja vakuutuskuluista. Kauemmaksi lähtevän oppilaan kustannukset ovat yleensä vähän enemmän kuin lähemmäksi matkustavilla. Yleensä ne ovat 2 500 euron luokkaa. Vapaaehtoiset kohdemaassa järjestettävät oppilaiden yhteismatkat lisäävät kustannuksia.

Lähettävälle klubille kustannuksia aiheuttaa vastaan otettava vaihto-oppilas. Näitä ovat Suomessa järjestettävä orientoitumisleiri, kuukausirahat, kokouskustannukset, koulukustannukset ja muut menot. Kustannukset ovat keskimäärin noin 2 500–3 000 euroa. Isäntäperheen kustannukset syntyvät siitä, että perhe saa yhden lisäjäsenen. Kun isäntäperheitä on useita (keskimäärin 3–4 perhettä/oppilas), myös vuosikustannukset jakaantuvat usealle perheelle.

Suomalaisilla vaihto-oppilailla on mahdollisuus anoa piirin nuorisovaihtotiimiltä pientä apurahaa vaihto-oppilasvuotta varten. Apurahoista päättää nuorisovaihtotoimikunta. Niiden kokonaismäärä piireittäin on suhteutettu piiristä lähtevien oppilaiden määrään.

Kesävaihto

Kesävaihto-ohjelmassa rotaryjärjestö tarjoaa 15–18-vuotiaalle nuorelle hyvän mahdollisuuden tutustua turvallisesti uuteen kulttuuriin ja elämänmenoon joko Euroopassa (Belgia, Espanja, Itävalta, Italia, Saksa, Sveitsi, Ranska, Turkki, Unkari), tai muissa maanosissa (USA, Kanada, Etelä-Afrikka, Brasilia, Meksiko, Taiwan).

Kesävaihdossa oppilas matkustaa ensin kuukaudeksi kohdemaahan yhteen perheeseen. Palatessaan hän tuo mukanaan isäntäperheen nuoren toiseksi kuukaudeksi omaan perheeseensä. Näin oppilaat viettävät yhdessä yhteensä 1+1 kuukautta molempien perheissä.

Hakemukset tähän vaihtoon tehdään loka-joulukuussa, vaihtopaikat varmistuvat kevään aikana ja vaihto toteutuu kesäloman aikana.

Kesävaihdon kustannukset muodostuvat järjestelymaksusta sekä matka- ja vakuutuskuluista. Paikallinen isäntäperhe vastaa asumiseen, ruokaan ja puhtauteen liittyvistä kuluista. Kuukausirahaa ei kesävaihdossa makseta. Kesävaihto ei myöskään muodosta klubille kustannuksia. Rotarypiiri kouluttaa oppilaan ja isäntäperheen.

Leirivaihto

Kansainväliset leirit tarjoavat nuorille mahdollisuuden lyhytaikaiseen oleskeluun ulkomailla jonkun teeman ympärillä. Leirit kestävät 2–3 viikkoa. Hakemukset tehdään lokakuusta alkaen ja leirille pääsy vahvistetaan kevättalvella. Leirit järjestetään yleensä heinä–elokuussa, mutta joitakin leirejä on myös muina aikoina. Talvella helmi–maaliskuussa on lasketteluleirejä.

Alueella, johon kuuluvat Euroopan ja Afrikan maiden lisäksi Turkki ja Israel, järjestetään vuosittain 1–9 leiriä maata kohden. Ensimmäisen viikon leiriläiset asuvat eri rotariperheissä, loppuajan yhteismajoituksessa. Tämä tarkoittaa asumista nuorisohotellin omaisessa majoituksessa, joskus harvoin maasto-olosuhteissa.

Leireillä on yleensä jokin teema (purjehdus, maalaus, musiikki, luonto ensiapu tms.), jolloin leiriohjelman painotukset ovat teeman mukaisia. Myös ns. yleisleirejä pidetään. Leirejä on myös fyysisesti vammaisille, esimerkiksi liikuntaelin- tai kuulovammaisille.

Leireille osallistuminen ei edellytä oppilas-, perhe- tai klubikohtaista vastavuoroisuutta. Leirit on tarkoitettu niin rotareiden kuin muidenkin lapsille. Leiri-ikä on yleensä 15–20 vuotta, mutta joitakin leirejä on myös vanhemmille aina 24–25 vuoden ikäisiin saakka. Leirit ovat yleensä maksullisia. Leiriläinen maksaa itse lisäksi matkansa, tarvittavan vakuutuksen ja järjestelymaksun.

Nuorisovaihdon verkkosivuilta www.rye.fi löytyy ajankohtaista tietoa Suomen Rotaryn nuorisovaihdosta.

Rotex-toiminta

Rotex on entisten vuosivaihto-oppilaiden yhteistoimintarengas. Rotexin jäsenet pitävät toisiinsa aktiivista yhteyttä vaihtovuotensa jälkeen.

Rotexin jäsenet toimivat toimikunnan ja piirien apuna ja tukena, esimerkiksi sekä lähtevien vaihto-oppilaiden opastamisessa että saapuneiden oppilaiden tukihenkilöinä. He toimivat myös tutoreina kesäleireillä, nuorisovaihdon järjestämillä matkoilla ja saapuvien oppilaitten orientoitumisleireillä.

Rotex toimii Suomen Rotaryn nuorisovaihtotoimikunnan alaisuudessa noudattaen nuorisovaihdon ja rotaryjärjestön sääntöjä.

Share This