Piiristipendit edelleen haettavissa ja Jos tiedossasi on lahjakas opiskelija, joka voisi hakea piiristipendiä, välitä hänelle tietoa asiasta. Hakuaika päättyy 19.1.2024.

Piiristipendin tarkoituksena on avustaa lahjakkaita suomalaisia nuoria opiskelijoita opiskeluissaan ulkomaisessa tiede- tai ammattikorkeakoulussa. Sen suuruus on 500– 1000 euroa. Hakemus tulee osoittaa paikalliselle rotaryklubille, ja klubi toimittaa sen lausunnollaan varustettuna kuvernöörille 20.1.2024 mennessä. Hakijalle ja lausunnon antaneelle klubille ilmoitetaan päätöksestä erikseen.

Piiristipendin säännöt

Stipendin tarkoituksena on rotaryaatteen mukaisesti avustaa lahjakkaita suomalaisia nuoria. Vaikka rotaryjärjestön päätavoitteena on kansainvälisen yhteisymmärryksen lisääminen, voidaan stipendi myöntää myös opiskeluun suomalaisessa oppilaitoksessa. Perustelluissa tapauksissa stipendi voidaan antaa ulkomaalaiselle nuorelle Suomessa tapahtuvaa opiskelua
varten.

Stipendi myönnetään hakijalle/hakijoille heidän:
– aloittaessaan tai jatkaessaan opintojaan ulkomaisessa tiede- tai ammattikorkeakoulussa
– tai suorittaessaan suomalaisen tiede- tai ammattikorkeakoulun opinto-ohjelmaan kuuluvaa opiskelua
– tai suorittaessaan suomalaisen tiede- tai ammattikorkeakoulun opinto-ohjelmaan liittyvää harjoittelua ulkomailla

Stipendiä ei voida myöntää välinehankintoihin vaikka ne liittyisivät kiinteästi opiskeluun.

Hakumenettely ja myöntäminen
Stipendit julistetaan haettavaksi kuvernöörin kuukausikirjeessä. Stipendihakemus osoitetaan paikalliselle rotaryklubille, joka toimittaa sen suosituksellaan varustettuna
edelleen kuvernöörille. Kuvernööri päättää talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa stipendien myöntämisestä. Päätöksestä ilmoitetaan stipendiä suosittelevalle klubille sekä stipendin hakijalle.

Hakemus
Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä selville:
– hakijan nimi ja yhteystiedot
– oppilaitos, jossa henkilö opiskelee tai johon on menossa opiskelemaan
– stipendin käyttötarkoitus, kuten suunnitellut opinnot tai opintomatkan tarkoitus
– haettavan stipendin rahamäärä
– nykyinen oppilaitos ja opiskeluaika siellä
– lyhyt omaelämäkerta – curriculum vitae – mistä ilmenee hakijan ikä, suoritetut opinnot, kielitaito, perhesuhteet, harrastukset ja muut mahdolliset stipendin puoltamista tukevat seikat
– mahdollinen opiskelijan oppilaitoksen suositus

Maksu ja seuranta
Myönnetty stipendi maksetaan kyseisen lukukauden tai matkan alussa. Stipendiajan päätyttyä opiskelijan tulee antaa stipendin käytöstä raportti suosittelijaklubilleen. Klubi
toimittaa sen omilla kommenteillaan varustettuna kuvernöörille. Klubi voi pyytää stipendiaattia klubiin kertomaan stipendillä tuettujen opintojen toteutumisesta

Share This