Rotaract

Rotaract – verkostoitumista ja innostavia palveluprojekteja nuorille aikuisille

Rotaract kokoaa 18–30 -vuotiaita nuoria palvelutoimintaan, jossa pääsee verkostoitumaan, harjoittelemaan johtamis- ja yhteistyötaitoja sekä vaikuttamaan ympäristön hyvinvointiin erilaisten palveluprojektien avulla. Rotaractoreiden motto on sama kuin rotareiden: palvelu itsekkyyden edelle.

Rotaractklubin ohjelmassa voi olla yhteisöpalveluprojektien suunnittelua ja toteuttamista sekä verkostoitumistapaamisia paikkakunnalla, kansallisesti tai kansainvälisesti. Monipuolisen verkoston ja tapaamisten kautta nuorella on mahdollisuus solmia elinikäisiä ystävyyssuhteita niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Rotaractklubeja on yli 180 maassa ja jäseniä 11 000 klubissa yhteensä noin 250 000. Suomessa rotaractklubeja on perustettu pääasiassa suurimpiin kaupunkeihin.

Lahden Rotaract toivottaa jokaisen nuoren tervetulleeksi mukaan toimintaan. Jäsenenä pääset tutustumaan Rotary-maailmaan nuoren yhteisön kautta vain pienellä jäsenmaksulla. Toimintamme on jäsentemme näköistä ja kaikki ideat ovat tervetulleita toteutettaviksi yhdessä. Ajankohtaista tietoa klubin toiminnasta ja tapahtumista löydät Instagramista. Jos toiminta rotaractorina kiinnostaa, olethan meihin rohkeasti yhteydessä!

Email: rotaract.lahti(a)gmail.com
Facebook: Rotaract Lahti
Instagram: @rotaractlahti

Rotaract – networking and inspiring service projects for young adults

Rotaract gathers 18-30-year-old young people in service activities, where they can network, practice leadership and cooperation skills, and influence the well-being of the environment through various service projects. The motto of Rotaractors is the same as that of Rotarians: service before selfishness.

The Rotaract club’s program can include planning and implementing community service projects as well as networking meetings locally, nationally or internationally. Through diverse networks and meetings, young people have the opportunity to make lifelong friendships both in Finland and worldwide. There are Rotaract clubs in more than 180 countries and members in 11,000 clubs totaling approximately 250,000 people. In Finland, Rotaract clubs have been established mainly in larger cities.

Lahti Rotaract welcomes every young person to join the activity. As a member, you get to know the world of Rotary through the young community for only a small membership fee. Our activities are based on the views of our members and all ideas are welcome to be implemented together. You can find up-to-date information about the club’s activities and events on Instagram. If you are interested in working as a rotaractor, feel free to contact us!

Email: rotaract.lahti(a)gmail.com
Facebook: Rotaract Lahti
Instagram: @rotaractlahti

Share This