Omia projekteja

Omia projekteja

LUMATE-hanke

LUMA-verkosto on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima sateenvarjo-organisaatio LUMA –keskus Suomi. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kiinnostusta matematiikkaa, luonnontieteitä, tietotekniikkaa ja teknologiaa kohtaan. Esi- ja alkuopetuksen opettajat kokivat puolestaan epävarmuutta ja osaamisvajetta robotiikan ja koodaamisen opettamisessa.

Lahden Rotary klubin ja RD 1390 piiriapurahan turvin hankittiin ohjelmoitavia BeeBot-robotteja ja järjestettiin koulutuksia. Roboteilla voidaan opettaa koodaamisen perusteita jo 3-4 ikävuodesta ylöspäin. Robotit ovat päiväkotien ja koulujen vapaasti lainattavissa ja ovat olleet hyvin suosittuja.

Lisätietoja LUMA -keskuksesta ja LUMATE -hankkeesta klubimme jäseneltä, PHLUMA-keskuksen johtaja FT Jarkko Lampiselkä, jarkko.lampiselka(a)helsinki.fi

Share This