Saara ja Björn Wahlroosin säätiön ja SAM:n apurahasäätiön stipendi taloustieteen ja -journalismin opintoihin on haettavissa. Ensimmäinen stipendi lukuvuodelle 2024–25 tuli hakuun 1.12.2023.

Saara ja Björn Wahlroosin säätiö tulee seuraavan viiden vuoden aikana tukemaan yhteistyössä SAM apurahasäätiön kanssa lahjakkaiden suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden jatko-opintoja amerikkalaisissa yliopistoissa.

Saara ja Björn Wahlroos säätiö on jo entuudestaan tukenut yli kaksikymmentä vuotta post-PhD opintoja ja tutkimusta, mutta toivoo nyt tämän yhteistyön mahdollistavan myös nuorempien opiskelijoiden jatko-opintoja Yhdysvalloissa.

Säätiön stipendi on tarkoitettu 23–30-vuotiaille lahjakkaille suomalaisille korkeakouluopiskelijoille, jotka suuntautuvat liiketalouden ja/tai talousjournalismin opintoihin ja suorittavat vähintään lukuvuoden mittaisia jatko-opintoja amerikkalaisissa yliopistoissa. Stipendin määrä on enintään 40 000 euroa, joka on tarkoitettu ensisijaisesti lukukausimaksuihin ja niihin liittyviin akateemisiin kuluihin.

Lisätietoja stipendeistä saa osoitteesta https://www.samsuomi.fi/apurahat/ tai sähköpostitse SAM:n projektipäälliköltä Markus Myllyniemeltä osoitteessa markus.myllyniemi(a)samsuomi.fi.

Share This