KUVERNÖÖRIN KUUKAUSIKIRJE 10/2019–2020

Piirin 1385 toiminnan poikkeuksellinen valmistelu koronan aikana

Kevätkokous, jossa hyväksytään piirin 1385 aloitusvuoden piirijohto- ja toimintasuunnitelmat, jäsenmaksun suuruus, talousarvio ja piiriorganisaatio joudutaan toteuttamaan koronapandemian vuoksi poikkeavasti. DGE Venanzia Rizzi tulee olemaan yhteydessä klubeihin asiasta.

Tulevien toimihenkilöiden koulutus PETS, joka on järjestettävä kesäkuun loppuun mennessä, toteutetaan verkkokoulutuksena. Myös tästä asiasta DGE Venanzia Rizzi informoi klubeja.

Rotarysäätiön piiriapurahat 2020–2021

Piirit 1380 ja 1400 yhdistyvät 1.7.2020 alkaen uudeksi piiriksi 1385. Klubien vuosirahastoon (AF, Annual Fund) tehdyt lahjoitukset viimeisten kolmen vuoden ajalta palautuvat uuden piirin klubien käyttöön piiriapurahoina korvamerkittyinä nykyisten piirien alueiden klubeille uuden piirin ensimmäisten kolmen vuoden ajan.

Hakuaikaa rotaryvuoden 2020–2021 piiriapurahojen hakuun on jatkettu koronavirustilanteen vuoksi 15.5.2020 saakka. Lomake piiriapurahojen hakuun: https://rotary.fi/d1380/piirin-aineisto/ => TRF

Nuorisovaihto ja koronapandemia

Koronapandemia on muuttanut Rotaryn nuorisovaihdon toiminnan täysin kahden viime kuukauden aikana. Pandemia on laajentunut odottamattoman paljon ja odottamattoman nopeasti. Lue kotisivulta Suomen rotarypalvelun nuorisovaihdon monipiirin puheenjohtajan Antti Salmisen kirje: https://rotary.fi/d1380/blog/ajankohtaiset/nuorisovaihdon-tilanne-01-04-2020/

Rotarytoimintaa etänä ja auttamishalua – kyllä!

Rotaryn säännöt tarjoavat klubeille joustavia tapoja toimia ja nyt niitä on otettu innolla käyttöön. Monissa rotaryklubeissa on mietitty mahdollisuuksia toimia näissä poikkeusoloissa. Kasvokkain tapahtuvat kokoukset ovat toimintamme peruskauraa, mutta nyt mahdottomia. Muutos on aina mahdollisuus, näin on ajateltu Kauhavan rotaryklubissa, jossa on jo järjestetty etäkokouksia. Näin tilanteesta kertoo klubin sihteeri Jarmo:

”Kun korona näyttää nyt pysäyttävän koko Suomen niin taloudellisesti kuin henkisestikin, tuntuu toki vähän epäoleelliselta murehtia rotarytoiminnan seisahtumisesta. Kauhavan klubissa olemme kuitenkin miettineet asiaa siltä kantilta, että klubin jäsenten enemmistö on varsin varttunutta väkeä, jonka eristäytyminen koteihinsa saattaa jatkua pitkäänkin. Ja itseasiassa jo nyt huomattava osa klubin nuoremmastakin kaartista on määrätty etätöihin koteihinsa. Varsinaisessa omatoimi karanteenissa ei sentään vielä ole kuin yksi työmatkaillut jäsen.

Tuumimme siis, että emme halua pelkästään käpertyä kukin omiin koloihimme vaan koitamme miettiä miten klubin toimintaa voitaisiin edes joltain osin jatkaa etänä.”

Kauhavan klubin jäsenet kartoittivat perustarpeet eli tarvitsevatko klubin riskiryhmiin kuuluvat jäsenet apua kauppa- tai muiden asioiden hoitoon. Useat nuoremmat jäsenet tarjoutuivat vapaaehtoisiksi avustajiksi ja apujoukot organisoitiin kätevästi klubin WhatsApp -ryhmän välityksellä.

Tässä on hieno esimerkki klubeille auttaa niin omia apua kaipaavia jäseniään ja myös muita avuntarvitsijoita. Tilanne jatkuu nyt pitempään ja onkin syytä miettiä, mitä voimme tehdä niin palvelutoiminnan kuin oman sisäisen toiminnan osalta. Suomen klubeille on jo lähetetty kysely etäyhteyksistä ja klubit voivat aina pyytää apua ICT-osaajaltamme IPDG Jaakko Panulalta.
Kauhavan klubissa ei ole jääty pyörittelemään peukaloita. Jäsenet ovat saaneet viikkokirjeen ja koronatiedotteen sähköpostiinsa. Klubilaiset saivat vastattavakseen myös Rotary Leadership Institute-koulutusmateriaalin pohjalta muokatun kotitehtävän eli jäsentyytyväisyyskyselyn Google Forms -työkalulla. Tämä näppärä työkalu soveltuu vaikkapa klubin terveystarkastuksen tekemiseen sekä kuluvan rotaryvuoden arviointiin ja tulevan kauden toiveiden ja haaveiden selvittämiseen jäsenistön parissa, mihin Kauhavan klubi on ajatellut sitä käyttää. Demoversio löytyy osoitteesta https://docs.google.com/forms/d/1mlr9ngDtiq_8xiq5P7KClwd_s5_MoPCYJjXHifpa4J0/edit

Onnea Kauhavan ja kaikkien muidenkin klubien aktiiveille tilanteen haltuunotosta.

”Käsissä kaikki elämän värit”

Koronakeskustelussa on noussut esiin myös ne lapset ja nuoret, joiden tilanne saattaa koronan vuoksi vaikeutua entisestään. Seinäjoen rotarit ovat olleet etunojassa nuorten auttamisen kanssa, he ryhtyivät kummeiksi nuorille. Projekti oli hyvässä vauhdissa, kun koronavirus keskeytti toiminnan väliaikaisesti.

Seinäjoki Lakeus Rotaryklubissa on oltu huolestuneita lasten ja nuorten syrjäytymisestä ja mielenterveysongelmien yleisyydestä. Klubi halusi selvittää, mitä rotarit voivat tehdä alueen nuorten hyväksi. Klubi perusti työryhmän, joka kokosi tutkimustietoa sekä viranomaisten ja asiantuntijoiden näkemyksiä asiasta. Pääyhteistyökumppaniksi klubi sai Seinäjoen kaupungin etsivän nuorisotyön. Näin käynnistyi nuorisoprojekti, jota on rahoitettu piiriapurahan sekä Seinäjoella toimivien Lakeus ja Törnävä rotaryklubien varainhankinnan avulla. Projektiryhmän vetäjä on Katja Hautamäki Seinäjoki Lakeus -klubista.

Nuorisoprojektin tavoitteena on tukea vähävaraisia lapsia ja nuoria sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Rotarit tukevat nuoria arjesta selviytymisessä, minäkuvan rakentamisessa ja omaa elämää koskevien valintojen tekemisessä. Hyvin tärkeäksi ovat osoittautuneet tavallisten aikuisten läsnäolo ja myönteiset kohtaamiset, joissa nuoret voivat kehittää sosiaalisia taitojaan. Taloudellista tukea nuoret saavat harkinnan mukaan kummilahjoina harrastuksiin, väline- ja kausimaksuihin sekä esimerkiksi vaatteisiin ja koulutuksessa tarvittaviin laitteisiin.

Osa projektista onnistuttiin toteuttamaan kuluneen talven aikana lähes kokonaan. Taidemaalari Vaula Sippolan ohjaamalle kokeilevan kuvataiteen kurssille osallistui kaikkiaan 9 nuorta. Mukana oli myös etsivän nuorisotyön ohjaaja ja yksi rotari. Kurssin järjestänyt Iina Åman on todennut, että kokeileva kuvataide toi sopivasti haastetta ja avasi nuorille näkymät rohkeaan ilmaisuun. Toisenlaisia kädentaitoja päästiin kokeilemaan, kun maaliskuussa aloitettiin linnunpönttöjen nikkarointi. Suunnitelmat luontoon tutustumisesta ja luontopolkujen kunnostamisesta jouduttiin pistämään jäihin koronan vuoksi – juuri kun luonnosta tuli yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin edistäjistä eristäytymisen vuoksi. Lisäksi ehdittiin jo järjestää lounastapaamisia ja myös ruuanlaittokurssi on suunnitteilla ja paljon muuta yhteistä tekemistä.

Yhteistyö paikallisen etsivän nuorisotyön kanssa on keskeinen edellytys tämänkaltaisen projektin onnistumiselle. Heillä on sellaista asiantuntemusta ja yhteydet nuoriin, joita ei rotareilla ole. Onnistumiseen tarvitaan kuitenkin rotareiden oma aktiivisuus ja projektinjohto. Katja Hautamäen mukaan nuorisoprojektin työryhmällä on ollut alusta asti selkeä visio, ja se on saanut koko klubin taakseen:

”Klubimme tahtotila on tarjota alueemme lapsille ja nuorille pitkäkestoista tukea. Projektista kerätyn tiedon ja kokemuksen perusteella voimme luoda helposti monistettavan sabluunan muillekin rotaryklubeille. Työryhmämme kunnianhimoisena tavoitteena on jopa nuorisovaihdon rinnalle rakennettava kansallinen tukiohjelma, joka keskittyy nimenomaan vähävaraisiin ja syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiin ja nuoriin.”

Tämän AG Iina Åmanin kirjoittaman tarinan voi lukea kokonaisuudessaan piirin verkkosivuilta.

Polio ja COVID-19

Rotary Internationalin presidentti Mark Maloney on tuoreessa viestissään muistuttanut, että rotareiden työn polioviruksen hävittämiseksi tulee jatkua. Lue miten polionvastaista työtä tekevät auttavat myös koronaviruksen leviämisen torjunnassa: Learn more 

Myös Sinä voit tukea PolioPlus -kampanjaa, tästä linkistä making a contribution näet ohjeet miten toimia. Kertalahjoituksen lisäksi voit liittyä kuukausilahjoittajaksi valitsemallasi summalla. Kiitoskirje iloiselle lahjoittajalle kilahtaa sähköpostiin!

Ohje Suomen Rotarypalvelut ry IT-toimikunnalta koskien jäsentietojen ja klubin toimihenkilöiden päivitystä

Klubinne on 25.3.2020 saanut Rotary Internationalilta englanninkielisen muistutuksen ja ohjeen klubin toimihenkilöiden ja jäsentietojen päivittämisestä rotaryvuotta 2020-21 varten (Report and verify your 2020–21 club information and officers).

Tämä viesti on jo aiheuttanut hämmennystä klubeissa. Viestissä mainitaan, että päivitykset voidaan tehdä joko My Rotaryyn tai niihin kansallisiin systeemeihin, jotka ovat RI:n systeemin kanssa integroitunut. Tarkennus: Suomessa nämä päivitysmuodot eivät toimi vaihtoehtona. Suomen piireihin kuuluvat klubit käyttävät klubi- ja jäsentietojensa päivittämiseen ainoastaan Suomen jäsentietojärjestelmää, joka on integroitu RI:n tietokantaan ja mistä tiedot siirtyvät automaattisesti RI:n tietokantaan. My Rotaryn kautta näitä päivityksiä ei tule tehdä. 

Mikäli yritätte tehdä päivitykset My Rotaryyn, syntyy ristiriita RI:n ja meidän integroidun kansallisen systeemin välillä.

Rotaryterveisin, Suomen Rotarypalvelut ry IT-toimikunta

Ajankulua rotarytietouden parissa

Olisiko Sinulla nyt aikaa kartuttaa rotarytietouttasi? Jokaisen rotarin olisi hyvä käydä lukemassa oman piirimme ja Suomen Rotaryn kotisivuja sekä nuorisovaihtosivustoa (rye.fi).

My Rotary -sivustolta voit lukea ajankohtaisia uutisia Rotaryn maailmanlaajuisesta toiminnasta. Toivon, että erityisesti klubien toimihenkilöt – nykyiset ja tulevat – luovat itselleen My Rotary -tunnukset (käytä jäsentietojärjestelmään kirjattua sähköpostiosoitettasi kirjautuessasi).

My Rotaryn Brand Centerissä voit kätevästi luoda klubiesitteen ja ajantasaisen klubilogon. Rotaryn julkisuuskuva edellyttää, että emme käytä vanhentuneita tunnuksia. Muista myös, että klubisi voi käyttää rotaryratasta ainoastaan siten, että siihen on liitetty klubin nimi.

Jos ruutuaikasi on käytetty, voit kaivaa esiin Rotarymatrikkelin ja lukea siniset sivut. Sieltä löydät vastauksen myös siihen, mikä on Rotaryn huhtikuun teema! My Rotarysta voit taasen lukea mitä Rotary tekee tämän teeman puitteissa.

The Rotary Foundation –auta TRF:ää auttamaan

Siitä on kulunut jo vuosi, kun kuluvan rotaryvuoden matrikkeliin piti laatia kirjoitus siitä, mitä pidän Rotaryssä tärkeänä. Rotarysäätiömme, TRF, tuli oitis mieleeni. Työ mitä piirimme TRF-komitean puheenjohtaja Leif Saarela on piirissämme tehnyt, on sydämellisen kiitoksen ansainnut ja koskettanut monia. Päätänkin tämän kirjeeni aiemmin myös Rotary Internationalin presidenttinä toimineen, nykyisen TRF:n puheenjohtajan Gary Huangin viestiin, jonka haluan jakaa kanssasi.

Dear Arja,

We know that disasters can devastate a community, leaving people in urgent need of medical care, housing, and other necessities. Unlike most natural disasters, the COVID-19 pandemic is having a global impact that affects all of us. Rotarians like you are people of action even in a time of crisis, and Rotary is uniquely prepared to help communities around the world.

Clubs and districts can apply for Rotary disaster response grants to support COVID-19 relief efforts. These grants can be used to provide supplies and medical care and to support rebuilding efforts.

The Rotary Foundation Trustees recently approved placing $1 million in our Disaster Response Fund to make these grants immediately available for applications related to COVID-19. To make sure these grants can remain available, we’re asking for personal contributions to the Disaster Response Fund. Your contribution will support grants that help Rotarians care for and protect people in their local communities and around the world. Make a gift to the Disaster Response Fund now.

Thank you for your dedication and service on behalf of Rotary.

Sincerely,
Gary C.K. Huang
Chair, The Rotary Foundation 2019-20

Pidetään välimatkaa, mutta ajatellaan toisiamme.

 

Hyvää pääsiäistä, DG Arja

Share This