Kuvernööriltä:
 
Palkitsen
Lappeenranta-Saimaa Rotaryklubin Vierivä kivi-kiertopalkinnolla.
Vierivä kivi -kiertopalkinto, jonka Kotka-Ruotsinsalmen RK on lahjoittanut v. 1989, annetaan huomattavista rotaryansioista klubille, jonka katsotaan parhaiten ja tehokkaimmin toteuttaneen toi-minnassaan Rotaryn periaatteita ja päämääriä.
Lappeenranta on viimeaikoina paikallisesti avustanut Koirapuiston perustamista syksyllä, tehnyt Saimaa-hankkeeseen ansiokkaan joulukuusien upotusprojektin sekä lisäksi ollut sponsorina uuden Lappeenrannan Rotaractklubin perustamisessa.
Haminan Rotaryklubin Hyvän tuulen haarikka- kier-topalkinnolla, joka annetaan ansiokkaasta klubin sisäisestä tiedottamisesta. Nyt erityisesti klubitoi-minnan uudelleen ylös nostamisesta, paikallisesta laajasta yhteistyöstä julkaisuissa sekä vähävaraisten tukemisessa.
Share This