Rotaryklubbarna har rotaryårets RYLA-utbildningar under kontroll, planeringarna pågår för fullt.  Utbildningarna är vanligtvis avsedda för aktiva unga personer under 30 år och som vill förkovra sig i ledarskap. Syftet med RYLA-utbildningen är att uppmuntra unga människor att bli ledare och att utbilda dem i aktivt medborgarskap och etiskt agerande.

Utöver det egna rotarydistrikts RYLA-utbildning finns det även möjlighet att delta i internationella RYLA-utbildningar. I år kommer de polska och svenska rotarydistrikten (zon 17–18) under tiden 13–15. september att anordna RYLA i Gdansk. Detta kan vara en fortsättning på klubbarnas lokala RYLA-träningar. En potentiell målgrupp kan därför vara unga vuxna som genomfört den lokala RYLA-utbildningen.

Utbildningen i Gdansk riktar sig till unga akademiker i åldern 25–35 år. Dessutom önskas cirka 1–3 års arbetslivserfarenhet. Minst 24 ungdomar från olika länder kommer att delta till utbildningen.

Utbildningen arrangeras redan för nionde gången. Målet med utbildningen är:

  • öka självförtroendet och medvetenheten om sin förmåga som ledare
  • öka förståelsen för verktygen för framgångsrikt ledarskap
  • öka förståelsen för kulturella skillnader och olika ledarstilar
  • bygga ett internationellt nätverk av framtida ledare
  • öka förståelsen för Rotary Internationals värderingar och etiska standarder

 

Utbildningen tar upp till exempel strategiskt tänkande, skillnaderna mellan chef och ledare, chefens kommunikation och motivation samt god ledarskapsstil.

Låt oss fundera på om klubbarna i vårt distrikt skulle vilja sponsra en student till den internationella RYLA-utbildningen, i år eller under de kommande åren. De totala kostnaderna är runt 1000–1500 euro/deltagare.

För mer information Rotary Young Leadership Award Zone 17-18 International Leadership Training (intrylazone1718.org)

Ryla poster Gdansk 2024

Heli Hookana
Åbo Rotaryklubb, RYLA ansvarig

 

Translate »