Under Finlands 100-årsjubileumsår ställde Ekenäs Rotaryklubb upp som stöd för Krigshistoriska Föreningen i Västnyland för att genomföra renoveringsarbetet av Hangö frontmuseum. Hangö frontmuseum är mycket mer än ett traditionellt museum, eftersom det är beläget på exakt den punkt där frontlinjen på Hangö udd gick under fortsättningskriget. Syftet var att bevara kännedomen om händelserna på Hangö udd för kommande generationer. Museet har varit verksamt på samma plats sedan 1981 och besöks årligen av cirka 20 000 personer.

Rotaryklubben samlade som sponsorfinansiering in cirka 140 000 euro för projektet från cirka hundra företag och föreningar. Cirka 100 000 euro erhölls från företag i närområdet, främst för materialanskaffning och tjänster. Karis-Karjaa Rotaryklubb sanerade och restaurerade dessutom bunkern Irma genom att samla in cirka 30 000 euro. Talkoarbete utfördes inom flera olika områden, såväl som rivnings- och målningsarbeten som teknisk planering.

På en enkom för ändamålet specialbyggd scen på museiområdet uppfördes därtill på finska och svenska en pjäs baserad på Väinö Linnas roman. Ekenäs Rotaryklubb deltog i organisationen av en föreställning på finska och en på svenska genom att sälja cirka 350 biljetter. Vinsten donerades till Hangö frontmuseum.

I det nya renoverade museet hölls landskapsmuseets till Hangöfronten koncentrerade utställning. Det renoverade museet öppnades under högtidliga former på försvarsmaktens flaggdag den 4 juni 2017.