Det här gör vi

Vi vill agera och göra effekt

Rotary vill göra världet en bättre plats och rätta saker, vilka som försvårar människornas liv. Därför är vi aktiva både lokalt och internationelt för att kunna förverkliga både inhemska projekt i våra egna kommuner samt tillsammans med klubbar utanför våra gränser, s.k. internationella projekt, med vilka vill vi inverka på dagens aktuella utmaningar. Som en rotarian, har Du möjligheten att agera och göra ett effekt. Tillsammans åstadkommer vi mer. Ytterligare får Du ett stort socialt nätverk och livslånga vänner.

Som rotarian, utbildar du Dig i olika uppgifter i din klubb och enligt eget intresse kan Du sikta på olika slags uppgifter på distrikts eller på internationella nivå. Vårt utbildning gäller också unga ledare, vilka som utbildas med hjälp av RYLA-skolning (Rotary Youth Leadership Awards). Som en rotarian har Du möjligheten lära Dig något nytt varje vecka: I ett veckomöte lyssnar Du föredrag av experter och sakkunniga från olika yrkesområde och såsätt utvidgas din syn och kunskaper utanför ditt eget kunnande.

Du kan vara ett stöd för våra utbyteselever och få internationella vänner samt kompisar också från utbytesverksamhet.

Allt vi gör, styrs våra etiska instruktioner, som varje rotarian måste följa efter både i Rotary-verksamhet och i sitt yrkes- samt i det privata livet.