Ungdomsutbytet

Ungdomsutbytet främjar förståelse

Genom sitt ungdomsutbytesprogram önskar Rotary främja interkulturell förståelse, välvilja och fred. Ungdomsutbytet hör till Rotarys viktigaste och mest kända verksamhetsformer. Rotary International skicka årligen mer än 8.000 ungdomar till utbyten över hela världen. De olika formerna av utbyte är årsutbyte, sommarutbyte och lägerutbyte. Tack vare sitt nätverk erbjuder Rotary ett säkert och prisvärt utbytesalternativ. Alla som deltar i programmet ges handledning, och tillhandahålls ett brett av volontärer bestående skyddsnät. För hela Finlands del samordnas ungdomsutbytet av en multidistriktorganisation.

Cirka 30 studenter från distrikt 1420 deltar årligen i utbyten. Antalet beror på hur många klubbar som under ett visst år deltar i utbytet i fråga. Det finns alltid fler sökande än platser. Under perioden 2019–2020 deltog 32 studenter i årsutbytet. (Studenterna utvalda för perioden 2020–2021 kommer att vara berättigade till utbyte för perioden 2021–2022. Därtill väljs nya deltagare.)

Antalet deltagare i sommarutbytet varierar betydligt från år till år. Vanligtvis har alla sökande fått möjligheten att delta i sommarutbytet. Under de senaste åren har fem till tio studenter i distriktet ansökt om sommarutbyte. Vårt distrikt har som mål att under de närmaste åren öka antalet studenter som deltar i sommarutbytet. Cirka 10–15 ungdomar deltar årligen i ett lägerutbyte utomlands.

Distrikt 1420 organiserar också läger för ungdomar som kommer från utlandet. Under sommaren 2016 deltog 18 ungdomar i det av Pasila-Fredriksberg Rotaryklubb organiserade lägret med Östersjötema, och år 2017 deltog 19 ungdomar i det av Estlands Tartu Hansa Rotaryklubb organiserade Healthy Adventure in Estonia-lägret. The Protection of Nature and Water-lägret som arrangerades av Vihti Rotaryklubb under sommaren 2019 lockade 18 ungdomar. Ungdomarna som deltar i lägren kommer huvudsakligen från europeiska länder eller närmare sagt från Rotarys EEMA-område, men de deltagarna som kommer längst borta, har kommit hela vägen från Taiwan. Under år 2018 ordnade distrikt 1420 inget sommarläger.

Efter utbytet Rotex

Studenter som återvänder från utbytet inbjuds att delta i Rotex-verksamheten. De tidigare utbytesstudenterna, eller rotexerna, hjälper multidistrikten och distrikten med att vägleda utresande utbytesstudenter och organiserar program för utbytesstudenter som anländer till Finland. Rotexerna kan också fungera som tutorer under sommarlägren, ungdomsutbytesresorna (Lappland, St. Petersburg och Eurotour) och orienteringslägren för de inkommande studenterna. Rotex verkar under Rotaryservicens ungdomsutbytes multidistriktorganisation, och rotexerna följer Rotarys regler.

Läs mer om Rotarys ungdomsutbyte i Finland på www.rye.fi.

Vill du höra mer om att ansöka till utbyte, bli värdfamilj eller som rotarian gå med i volontärverksamheten för ungdomarnas bästa? Kontakta ungdomsutbyteskommittén i distrikt 1420.

Erik Rosenlew, Helsinki Finlandia Hall
Mobile +358-405256030
E-mail: erik.rosenlew(at)gmail.com