Maarja Village är ett år 2001 grundat samhälle för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i södra Estland, med fler än 40 ungdomar som bor självständigt. Estniska Tartu Toome Rotaryklubb är en av samhällets grundare och utvecklare.

Målet med Tartu Toome Rotaryklubbs projekt var att utveckla Maarja Village till ett kompetenscentrum för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras mentorer och att minska arbetslösheten hos personer med intellektuell funktionsnedsättning genom att förbättra deras färdigheter och öka medvetenheten hos företagare och arbetsgivare.

Projektet fick ett globalt bidrag på $ 99 000 och omfattade förutom Tartu Toome Rotaryklubb den holländska Son en Breugel Rotaryklubben i Eindhoven, The Rotary Foundation samt distrikten 1420 och 1550. Projektet genomfördes från oktober 2016 till maj 2018.

Projektet inkluderade följande aktiviteter: skapandet av ett utbildningsprogram för tutorerna i byn Maarja, utvecklingen av ett utbildningsprogram för personer med intellektuell funktionsnedsättning, socialarbetare, entreprenörer och mentorer, förbättringen av befintliga arbetspraktikverktyg (utrustning, verktyg, förnödenheter) och delandet av den förvärvade kunskapen med motsvarande tjänsteleverantörer.