Lokala projekt

Service Above Self – Osjälviskt tjänande

Rotaryklubbens medlemmar med sin varierande bakgrund tillför klubben sitt kunnande och sina synpunkter. Klubbmedlemmarna har beröringspunkter med vad deras samhälle behöver och de kan med sin sakkännedom synliggöra dessa behov. Inom distrikt 1420 har lokala projekt av de mest skiftande slag genomförts. Klubbarna stärker sin verksamhet genom att samarbeta också med andra rotaryklubbar, organisationer och lokala aktörer och med olika partners.

När allmänheten ser rotaryklubbens arbete blir den också mera känd, och likasinnade personer blir mera intresserade av att komma med i verksamheten.