Rotaract-klubbarna

Unga gör en insats

Rotaract, som lyder under Rotary, är en organisation för unga vuxna i åldern 18­-30 år som är beredda att ge av sin tid och sitt kunnande för sitt närsamhälle. Rotaractarna har samma motto som rotarianerna: osjälviskt tjänande. Det finns över 200 000 rotaractare jorden runt.

Klubbarna möts som regel två gånger i månaden. De verkar självständigt och besluter själva hur de vill lägga upp sin verksamhet. Som hjälp har klubben en sponsor, sin fadderklubb. Rotarianerna i fadderklubben erbjuder vid behov kunnande och stöd och samarbetar med rotaractarna i olika serviceprojekt. Klubbarna kan t.ex. göra företagsbesök och bjuda in sakkunniga från olika områden för att på klubbens möten berätta om en bransch eller ett aktuellt ämne.

Välgörenhet är en oskiljaktig del av Rotaract-klubbarnas filosofi. Klubbarna genomför årligen minst två serviceprojekt: ett till förmån för närsamhället, ett till förmån för en plats på annat håll i världen.

Rotaract strävar efter att stöda medlemmarna att nätverka, tänka internationellt och utveckla det egna yrkeskunnandet för att bli framtida ledare. Rotaract består av stora och små handlingar för en bättre värld.

Rotaract-klubbarna i södra Finland och Estland hittar du genom denna länk.